Certificat de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscala este documentul care atestă indeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri datorate la bugetul statului de către contribuabil, la o data anume.

Articole similare