Servicii medicale acordate angajatilor- medicina muncii, abonamente- tratament fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Atunci cand spunem servicii medicale acordate angajatilor, putem avea mai multe situatii:

1.Medicina muncii

Serviciile de medicina muncii sunt necesare pentru orice angajator, pentru fiecare contract de munca incheiat. Practic nici un contract de munca nu va fi valid fara a exista anterior incheierii o adeverinta de la un medic de medicina muncii.

Si ulterior, pe parcursul derularii activitatii unui salariat, astfel de vize periodice sunt necesare.

Cheltuielile cu medicina muncii sunt cheltuieli deductibile la angajator. Nu se este cazul incadrarii lor ca avantaje in natura.

Monografie contabila:

628Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți =401Furnizori 

Baza legala: Pct. 13 alin (2) din Normele la Codul fiscal

(2) În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) din Codul fiscal, sunt cheltuieli deductibile la calculul rezultatului fiscal și cheltuielile reglementate prin acte normative în vigoare. De exemplu:
a) cheltuielile efectuate pentru securitate și sănătate în muncă, potrivit legii;

2. Servicii medicale sub forma de abonament acordate angajatilor:

a) pana la nivelul sumei de 400 euro/an;

Art. 76 alin. (4) lit. t) din Codul fiscala arata ca nu sunt considerate avantaje in natura :

t ) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajații proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;

Monografie contabila :

628Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți =401Furnizori 

b) peste suma de 400 euro/an

Art. (76) alin. (3) Cod fiscal arata ca din punct de vedere al veniturilor din salarii, avantajele, în bani sau în natură, includ, însă nu sunt limitate la:

g) primele de asigurare, precum și cu serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite de către suportator pentru angajații proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii și asimilate salariilor, la momentul plății acestora, altele decât cele obligatorii și cele care se încadrează în condițiile prevăzute la alin. (4) lit. t);

Asadar, sumele care depasesc 400 euro an vor fi tratate ca avantaj in natura.

Tot ca avantaj in natura se considera serviciile medicale furnizate pentru membri familiilor angajatului, indiferent de suma.

Monografie contabila:

  • pentru suma care se incadreaza in plafonul de 400 euro:
628Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți =401Furnizori 
  • pentru suma care depaseste 400 euro/an:

Presupunem ca avem o factura de 500 euro pentru angajatul X. Suma de 400 euro se va inregistra pe contul 628, iar diferenta de 100 euro se va inregistra pe contul 4282 Alte creante in legatura cu personalul. Presupunem un curs de 4.7 lei/eur.

%=401Furnizori 2350
628Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 1880
4282Alte creanțe în legătură cu personalul 470

Suma de 470 se raporteaza ca avantaj in natura si se include in calculul salarial:

6421Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților =421Personal – salarii datorate 470

Se retin contributiile sociale si impozitul :

421Personal – salarii datorate =%
#N/A4315Contribuția de asigurări sociale
4316Contribuția de asigurări sociale de sănătate
444Impozitul pe venituri de natura salariilor 
4282Alte creanțe în legătură cu personalul 470

646 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă = 436 Contribuția asiguratorie pentru muncă

3. Testare COVID

Ca element de noutate in 2020 s-a introdus prin codul fiscal si tratamentul aferent testarii COVID.

Am scris detaliat in articolul : Deductibilitatea cheltuielii cu testele COVID, monografie contabila

Monografii contabile 2020

Articole similare

Comentariul tau aici