In ce cont se inregistreaza veniturile si cheltuielile cu reevaluarea unui datorii in lei cu decontare in functie de cursul unei valute?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Se pune intrebarea : care sunt conturile pe care le folosim atunci cand facem reevaluarea la final de luna a unei creante sau datorii in lei cu decontare in functie de cursul unei valute, asa cum ar fi de exemplu cazul unui leasing in lei cu decontare in functie de cursul eur.

6651 Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută

7651 Diferențe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută

sau

668 Alte cheltuieli financiare respectiv

768 Alte venituri financiare

In acest sens avem prevederile art 325 din O 1802/2014 care arata ca:

(1) La finele fiecărei luni, creanțele și datoriile în valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.
(2) Pentru ultima zi a lunii se efectuează atât contabilizarea tranzacțiilor în valută, cât și evaluarea lunară la cursul Băncii Naționale a României, utilizându-se:
a) pentru contabilizarea tranzacțiilor efectuate în ultima zi a lunii, cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară anterioară operațiunii;
b) cursul de schimb al pieței valutare comunicat de Banca Națională a României, din ultima zi bancară a lunii în cauză, pentru evaluarea creanțelor și datoriilor în valută, a disponibilităților în valută și a altor valori de trezorerie, cum sunt titlurile de stat în valută, acreditivele și depozitele în valută, existente în sold la sfârșitul lunii.
(3) Prevederile prezentului punct se aplică și creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute. În acest caz, diferențele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după caz.

Asadar, potrivit pct 3, conturile care se vor utiliza pentru reevaluarile respective sunt 668/768.

Articole similare

Comentariul tau aici