Info DGRFP Brasov privind livrarea de locuinte cu cota redusa – 27.01.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

DGRFP Brasov a emis in 27.01.2021 urmatorul comunicat cu privire la livrarea de locuinte cu cota redusa:

Pentru livrarea de locuințe ca parte a politicii sociale se aplică cota redusă de
TVA de 5%. [articolul 291 alineatul 3 litera (c) pct. 3 din Codul fiscal]

Ce se înțelege prin locuință?

Prin locuință se înțelege construcţia alcătuită din una sau mai multe camere de locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care, la data livrării, satisface cerinţele de locuit ale unei persoane ori familii.

Care sunt condițiile pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale?

  • Suprafața utilă a locuințelor să fie de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti

*Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei 114/1996.
** Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea 50/1991 privind autorizarea executări lucrărilor de construcţii.

  • Valoarea locuințelor, achiziționate de persoanele fizice, inclusiv a terenului pe care sunt construite, să nu depăşească suma de 450.000 lei*, exclusiv TVA.

*Valoarea-limită de 450.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, valoarea limită este de 140.000 euro, al cărei echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data de 1 ianuarie a fiecărui an, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. [articolul I punctul 160 din Legea 296/2020 publicată în Monitorul Oficial 1269/21.12.2020,
articolul XVIII punctul 2 din OUG 226/2020 publicată în Monitorul Oficial 1332/31.12.2020]


În momentul vânzării locuințele să poată fi locuite ca atare.Persoanele impozabile care livrează locuinţe vor aplica cota de 5%, inclusiv pentru avansurile aferente acestor livrări, dacă din contractele încheiate rezultă că la momentul livrării vor fi îndeplinite condiţiile de mai sus.


BAZA LEGALĂ:

  • Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, articolul 291 alineatul 3 litera (c) punctul 3 din Codul fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici