Inregistrarea fiscala – scurta recapitulare

Conform Codului de procedura fiscala orice persoană sau entitate care este subiect într-un raport juridic fiscal se înregistrează fiscal primind un cod de identificare fiscală.

Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

a) data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;

b) data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

Obligaţia înscrierii codului de identificare fiscală pe documente

Plătitorii de impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat au obligaţia de a menţiona pe :

• facturi

• scrisori

• oferte

• comenzi sau

• pe orice alte documente emise codul de identificare fiscală propriu.

Pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare fiscală, în termen de 10 zile de la data depunerii declarației sau a cererii. În certificatul de înregistrare fiscală se înscrie obligatoriu codul de identificare fiscală.

Nota. Contribuabilii care realizează venituri din activitatea de comerţ sau prestări de servicii către populaţie sunt obligaţi să afişeze certificatul de înregistrare fiscală în locurile unde se desfăşoară activitatea.

Declararea filialelor şi sediilor secundare

Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare. Prin sediu secundar se înțelege un loc prin care se desfășoară integral sau parțial activitatea contribuabilului, cum ar fi:

-birou

-magazin

-atelier

-depozit și altele asemenea.

Nota.Prin sediu secundar se înțelege și un

• șantier de construcții

• un proiect de construcție

• ansamblu sau montaj ori

• activități de supervizare legate de acestea

numai dacă șantierul, proiectul sau activitățile durează mai mult de 6 luni.

Declararea sediilor secundare se face prin completarea datelor corespunzătoare din declaraţia privind sediile secundare. Declaraţia se depune la organul fiscal competent care va înregistra informaţiile respective în registrul contribuabililor fără a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate.

Formatul poate fi gasit aici.

Contribuabilii care înregistrează sediile secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ( au minim 5 angajati pentru respectivul punct de lucru) au obligația depunerii declaratiei 060 .

Formularele utilizate:

• Declaraţia de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010.

• Declaraţia de înregistrare fiscală pentru persoane fizice române, formular 020. Se completează de persoanele fizice, altele decât cele care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

• Declaraţia de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070

• Declaratia de înregistrare fiscală pentru sediile secundare formular 060 Se utilizează la înregistrarea sediilor secundare care au obligaţii de plată.

Amenzi

• neindeplinirea obligatiei de depunere a declaratiei privind sediul secundar reprezinta contraventie conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala si este sanctionata cu amenda cuprinsa intre 1.000 si 5.000 de lei.

 

Articole similare

Comentariul tau aici