Inregistrarea in scopuri de TVA – cand e optionala si cand e obligatorie?

Contribuabilii care realizează venituri comerciale se înregistrează în scopuri de TVA în următoarele situaţii:

  1. Prin opţiune;
  2. Prin depăşirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevăzut in Codul fiscal.

În vederea înregistrării la înfiinţare în scopuri de TVA, contribuabilii îşi vor exercita  această opţiune la Oficiile Registrului Comerţului iar ulterior, vor depune la organul fiscal pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea:

– ,,Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române (formularul 070) completând în mod corespunzător rubrica “Date privind vectorul fiscal”, secţiunea TVA – în situaţia în care activitatea se defăşoară în mod individual;

– ,,Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică,, – formularul 010 – în situaţia în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fară personalitate juridică.

În urma analizei informaţiilor cuprinse în declaraţia fiscală şi în documentele anexate acestei declaraţii, organul fiscal emite “Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA” potrivit prevederilor din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare precum şi codul de înregistrare fiscală în scopuri de taxă pe valoare adăugată, după caz.

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, la termenele prevăzute de lege următoarele declaraţii fiscale, după caz:

– Decont de taxa pe valoarea adăugată (formularul 300) – lunar/trimestrial;

– Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (formularul 394) – lunar/trimestrial;

– Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul … (formularul 392A) – anual;

– precum şi alte declaraţii fiscale prevăzute de lege, în funcţie de situaţia specifică.

Oana Tomoiaga

Articole similare

Comentariul tau aici