Modificari fiscale noi la O16/2022: introducerea exceptiei pentru veniturile din consultanta fiscala CAEN 6920

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In sedinta Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din 15.11.2022 s-au discutat noi propuneri de modificare a Codului fiscal, mai precis a Ordonantei 16/2022.

Proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei a fost adoptat de Camera Deputatilor in 16.11.2022.

In urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente.

Unul dintre amendamente prevede excluderea din categoria veniturilor din consultanta (criteriu de incadrare ca microintreprindere – 20% ) a veniturilor din consultanta fiscala, corespunzatoare codului CAEN: 6920-«Activități de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal».

Amendamentul este sustinut de motivarea ca prevederea aprobată de Guvern creează dificultăți reale și administrației fiscale, întrucât nu cuprinde nici o definire a veniturilor din consultanță și/sau management și nici măcar o trimitere la codurile CAEN vizate, ceea ce face extrem de dificil sau chiar imposibil de încadrat, în aplicarea practică, o gamă largă de servicii în sfera celor care se doresc, potrivit intenției de reglementare, a fi exceptate sau nu, acestea rămânând adesea să fie interpretate la discreția exclusivă a inspectorilor fiscali, prevederea reintrodusă fiind evident neclară și lipsită de predictibilitate.
În al doilea rând, dacă ne raportăm la profesiile liberale reglementate în România de stat, prin lege proprie de organizare și funcționare, constatăm că dintre acestea, în mod inexplicabil, doar activitatea de consultanță fiscală este, cel puțin aparent, vizată de textul de lege aprobat de Guvern, lucru care vine în contradicție chiar cu nota de fundamentare a ordonanței în care, într-o manieră extrem de lapidară, se face doar o motivare generală referitoare la nivelul ridicat de rentabilitate al activităților exceptate.
Este pentru toată lumea evident faptul că toate profesiile liberale reglementate, care își pot organiza activitatea și ca societăți persoane juridice, înregistrează rate de rentabilitate similare sau foarte apropiate. Astfel că această “extragere” a consultanței fiscale din multitudinea profesiilor liberale reglementate și exceptarea ei de la regimul fiscal al microîntreprinderilor, este total nefundamentată și profund discriminatorie.
Problema reală pe care o are administrația fiscală în prezent nu este însă aceea ca unele domenii de activitate înregistrează rate de rentabilitate mai mari decât altele prin specificul lor, ci aceea a disimulării unor activități care în realitate sunt de natură dependentă, în servicii prestate și facturate de unele microîntreprinderi, de regulă fără angajați, pentru a evita plata contribuțiilor sociale mari aferente salariilor.
Serviciile și tipurile de activități care se pretează însă unor astfel de practici nu sunt cele corespunzătoare niciunei profesii liberale reglementate, activități care funcționează având la bază principiul independenței față de beneficiarul serviciului, revăzut expres chiar în legile lor de organizare și funcționare.

Se propune eliminarea condiției privind realizarea de venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale, care trebuie îndeplinită începând cu 1 ianuarie 2023 de persoanele juridice române pentru încadrarea în definiția microîntreprinderii, concomitent cu:
(i) completarea art. 7 din Cod fiscal cu o prevedere care să clarifice aplicabilitatea celor 7 criterii de independență și în cazul activităților prestate și facturate de persoane juridice, nu numai în cazul persoanelor fizice cum s-ar putea înțelege acum, și asigurarea aplicării sistematice și eficiente a prevederilor art. 7 și art. 11 din Codul Fiscal.
Această propunere legislativă noninvazivă vine să balanseze eliminarea măsurii introduse recent prin OG 16/2022, facilitează aplicarea măsurilor de administrare fiscală în situațiile în care activitățile salariale sunt disimulate în servicii
prestate de către microîntreprinderi.
(ii) Implementarea de către ANAF a procedurii de Analiză de risc reglementată deja în Codul de procedură fiscală și utilizarea ei pe scară largă pentru identificarea situațiilor de disimulare a activităților dependente prin servicii facturate de microîntreprinderi,
(iii) utilizarea în Analiza de risc și a informațiilor ce vor fi disponibile în sistemul RO e-factura, implementat parțial de către ANAF.

Raportul suplimentar asupra PL nr. 628/2022 -Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale poate fi gasiti aici.

După finalizarea dezbaterilor în Comisie, modificarile la ordonanța vor fi trimise in plenul Camerei deputatilor.

Articole similare

Comentariul tau aici