Modificari la Legea prevenirii – lista contraventiilor care intra sub incidenta acesteia

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 15.01.2020 a fost publicat un proiect de ordin pentru modificarea pct.42 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017, precum şi a modelului planului de remediere.

Prin proiectul de hotărâre se propune modificarea pct. 42 din Anexa 1 la H.G. nr. 33/2018, în sensul eliminării contravenției referitoare la nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic (art. 10 lit. cc) din OUG nr. 28/1999), organele de control urmând să aplice de la prima abatere sancțiunile prevăzute la art.11 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 28/1999, respectiv amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum și suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor și confiscarea sumelor nejustificate.


Totodată, având în vedere prevederile art.4 alin.(1) din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și faptul că adoptarea prezentului proiect are ca efect aplicarea de la prima abatere a sancțiunilor prevăzute la art.11 alin.(1) lit.f) din OUG nr.28/1999, în locul sancțiunii avertismentului prevăzută de Legea nr.270/2017, se reglementează intrarea în vigoare a acestuia în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articole similare

Comentariul tau aici