Clasa 6 – Conturi de cheltuieli

CLASA 6 CONTURI DE CHELTUIELI
GRUPA 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilii
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materialele de naturaobiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia și apa

6051 Cheltuieli privind consumul de energie

6052 Cheltuieli privind consumul de apa
606 Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
607 Cheltuieli privind mărfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele
609 Reduceri comerciale primite
GRUPA 61 CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile
612 Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile și cercetările
615 Cheltuieli cu pregătirea personalului
GRUPA 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI
621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate
6231 Cheltuieli de protocol
6232 Cheltuieli de reclama si publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal
625 Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări
626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații
627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți
GRUPA 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VĂRSĂMINTE ASIMILATE
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
GRUPA 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL
641 Cheltuieli cu salariile personalului
642 Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele acordate salariaților
6421 Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaților
6422 Cheltuieli cu tichetele acordate salariaților
643 Cheltuieli cu remunerarea în instrumentede capitaluri proprii
644 Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit
645 Cheltuieli privind asigurările și protecția socială
6451 Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările sociale
6452 Cheltuieli privind contribuția unității pentru ajutorul de șomaj
6453 Cheltuieli privind contribuția angajatorului pentru asigurările socialede sănătate
6455 Cheltuieli privind contribuția unității la asigurările de viață
6456 Cheltuieli privind contribuția unității la fondurile de pensii facultative
6457 Cheltuieli privind contribuția unității la primele de asigurare voluntară de sănătate
6458 Alte cheltuieli privind asigurările și protecția socială
646 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă

6461 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților

6462 Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decăt salariații
GRUPA 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
651 Cheltuieli din operațiuni de fiducie
6511 Cheltuieli ocazionate de constituirea fiduciei
6512 Cheltuieli din derularea operațiunilor de fiducie
6513 Cheltuieli din lichidarea operațiunilor de fiducie
652 Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător
654 Pierderi din creanțe și debitori diverși
655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale
658 Alte cheltuieli de exploatare
6581 Despăgubiri, amenzi și penalități
6582 Donații acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate și alte operațiuni de capital
6584 Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizari
6586 Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale
6587 Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare
6588 Alte cheltuieli de exploatare
GRUPA 66 CHELTUIELI FINANCIARE
663 Pierderi din creanțe legate de participații
664 Cheltuieli privind investițiile financiare cedate
6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate
6642 Pierderi din investițiile pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar
6651 Diferențe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută
6652 Diferențe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiția netă într-o entitate străină
666 Cheltuieli privind dobânzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare
GRUPA 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante
6817 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial
6818 Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea creantelor reprezentând avansuri acordate furnizorilor
686 Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare
6861 Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
6863 Cheltuieli financiare privind ajustărilepentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind ajustărilepentru pierderea de valoare a activelor circulante
6865 Cheltuieli financiare privind amortizarea diferențelor aferente titlurilor de stat
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligațiunilor și a altor datorii
GRUPA 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ȘI ALTE IMPOZITE
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
695 Cheltuieli cu impozitul specific unor activități
698 Cheltuieli cu impozitul pe venit și cu alte impozite care nu apar în elementelede mai sus

One Thought to “Clasa 6 – Conturi de cheltuieli”

  1. liliana

    cheltuielile cu abonamentul de parcare

Comentariul tau aici