Plata defalcata a TVA- proiect ANAF din 4 august 2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Mecanismul de plăți defalcate se va aplica de către toate persoanele impozabile care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii taxabile.

Mecanismul privind plata defalcată a TVA presupune în principal:
– deschiderea unui cont de TVA de către persoanele impozabile, inclusiv instituțiile publice, înregistrate în scopuri de TVA;
– plata de către beneficiari – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA, a TVA aferente operațiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului ;
– virarea/depunerea TVA aferente încasărilor în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar de către furnizor/prestator în contul său de TVA în termen de 3 zile de la încasare;
– utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat;
– posibilitatea transferului de sume din conturile de TVA în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF;
– interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de TVA.

Conturile  se deschid la:

a) unități ale trezoreriei statului – de către instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în lei;
b) unități ale trezoreriei statului – de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de
TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care au deschise conturi de disponibilități la trezoreria
statului în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
sau a altor acte normative în vigoare;
c) unități ale trezoreriei statului sau la instituții de credit – de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru alte operațiuni decât cele prevăzute la lit. b), conform opțiunii acestora;
d) instituții de credit –de catre instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, pentru orice încasări în valută.

Proiectul poate fi citit aici.

Articole similare