Plati si incasari in numerar – plafoane 2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Actul normativ care reglementeaza plafoanele la tranzactii cu numerar este Legea 70/2015. Aceasta a fost modificata la finalul anului 2023 prin OUG 98/2023 si prin OUG 115/2023.

Trebuie sa mentionam ca regulile si plafoanele se aplica si operațiunilor de încasări și plăți în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoane se efectuează în funcție de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunilor de încasări sau plăți.

Principalele plafoane care se aplica sunt prezentate mai jos.

Regula generala: tranzactii cu numerar

Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.

Exceptii de la regula generala

IncasariPlati
limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoanăplăți către persoane în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi
magazinele de tipul cash and carry: plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoanăplăți către magazinele de tipul cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei
plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare
încasări de la persoane persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.
Exceptie: livrari/prestari cu plata in rate
plăți în numerar reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.
Exceptie: livrari/prestari cu plata in rate

Tranzactii cu numerar pentru care nu se aplica plafoane

NU se aplica plafoane pentru urmatoarele tranzactii:
1. depunerea de numerar în conturile deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de BNR, inclusiv în automatele de încasări în numerar
2.plata cheltuielilor de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizației și a cazării pe timpul deplasării, precum și a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens
3.plata în numerar a impozitelor, taxelor, contribuțiilor, amenzilor și a altor obligații datorate bugetului general consolidat al statului
4. retragerea de numerar din conturi deschise la instituțiile de credit sau la instituțiile care prestează servicii de plată și care sunt autorizate de BNR pentru plata salariilor și a altor drepturi de personal prevăzute de lege și pentru alte operațiuni de plăți efectuate către persoanele fizice
5.transferarea de sume prin intermediul instituțiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al UE și notificate către BNR
6.depunerea de numerar în automate ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Citeste si: Plafoane fiscale valabile in 2024


COMANDA: NOUTATI FISCALE 2024 – CLICK AICI

Articole similare

Comentariul tau aici