Proiect pentru reducerea unor arierate din economie

Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat in 29.01.2013 in sectiunea Transparenta legislativa un Proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare în anul 2013 .

Conform notei de fundamentare schimbarile preconizate sunt :

Prin prezentul proiect de act normativ se propune ca, prin excepție de la prevederile art. 49 alin. (13.2) şi (13.8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale

unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013 sunt obligaţi să diminueze volumul acestora cu cel puțin 85%, până la data de 31 martie 2013. Nu se iau în considerare arieratele aflate în litigiu.

În cazul nerespectării obligaţiei, unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului sunt autorizate să nu opereze plăți din conturile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor de subordonare locală, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente acestora, pentru stingerea arieratelor, precum şi pentru achitarea cheltuielilor cu hrana persoanelor din instituţiile de asistenţă socială şi a celor din instituţiile de sănătate.

De asemenea, se propune ca unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, să poată contracta, în condiţiile legii, de la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 29 martie 2013, împrumuturi din vărsăminte din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreria Statului pentru achitarea arieratelor către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, înregistrate şi neachitate până în prezent.

Sumele acordate unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu titlu de împrumut, vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea arieratelor înregistrate de acestea, inclusiv de instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, la finele lunii anterioare depunerii cererii de împrumut, neachitate la data solicitării împrumutului. Astfel, se va putea asigura deblocarea activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate. Împrumuturile se acordă cu o rată a dobânzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicată de Banca Naţională a României.

De asemenea, se propune ca Compania Naţională UNIFARM SA să poată contracta un împrumut in suma de 3.600 mii lei reprezentand echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro necesara achizitionarii medicamentelor care, prin lipsa lor, au consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei.

Imprumutul se acorda de Ministerul Finantelor Publice din varsaminte din privatizare inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului cu scadenta 18 decembrie 2013 si o rata a dobanzii situată la nivelul ratei dobânzii de politică monetară practicate de Banca Naţională a României, la care se adaugă 4 (patru) puncte procentuale.

La finele anului 2012 unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, inclusiv instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, înregistrau arierate faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, în valoare de peste 800.000 mii lei.

 

Articole similare

Comentariul tau aici