Provizioane: monografii, deductibilitate, standarde internationale

Provizioanele sunt elemente destinate sa acopere datoriile a caror natura este clar definita si care la data bilantului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.

Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta.

Provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunand ca pot fi realizate estimari corecte), deoarece constituie obligatii curente la data bilantului si este probabil ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea obligatiilor.

Provizioanele nu pot depasi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei curente la data bilantului.

Conditii pentru recunoasterea provizionului :

1. exista o obligatie curenta generata de un eveniment anterior;
2. este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru a onora obligatia respectiva; si
3. poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut un provizion.

In planul de conturi pentru provizioane este alocata urmatoarea grupa :
15. PROVIZIOANE
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1518. Alte provizioane (P)

Provizioanele prezentate în bilanţ la “Alte provizioane” trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.

Atentie !

• Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.
• Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.

Exemple :

1. La sfarsitul exercitiului financiar 2014 o societate are de recuperat o suma de 10.000 de lei de la un client – pentru care s-a deschis o actiune in instanta pentru respectivul litigiu.

Notele contabile sunt :

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru litigiu 10.000
4118 Clienti incerti = 4111 Clienti 10.000

Presupunem ca in anul urmator nu se poate recupera suma :

654 Pierderi din creante si debitori diversi = 4118 Clienti incerti sau in litigiu 10.000

In situatia in care instanta da castig de cauza societatii si se incaseaza suma, prin banca, nota contabila este :

5121 Conturi la banci in lei = 4118 Clienti incerti 10.000 si
1511 Provizioane pentru litigii = 7812 Venituri din provizioane 10.000

2.O societate care este in cursul derularii unui control fiscal, sau in cazul in care sunt in curs de derulare anumite procese in instant privind impozite si taxe, decide constituirea unui provizion in suma de 5.000 lei.

Constituirea provizionului :

6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele =1516 Provizioane pentru impozite 5.000

-Reversarea provizionului in momentul in care datoria devine exigibila si inregistrarea impozitului final:

1516 Provizioane pentru impozite = 7812 Venituri din provizioane 5.000

Inregistrarea impozitului suplimentar rezultat in urma controlului (impozit pe profit sau alte impozite)

691 Cheltuiala cu impozitul pe profit = 441 Impozitul pe profit 5.000 sau
635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 446 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 5.000

Deductibilitatea provizioanelor sub aspect fiscal

In conformitate cu prevederile art.22 “Provizioane si rezerve” din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare, contribuabilii au dreptul de a deduce provizioanele, fara a se limita doar la acestea, constituite in contabilitate ca si cheltuieli , astfel:

-provizioanele pentru garantii de buna executie acordate clientilor;
-provizioanele constituite in limita unui procent de 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2004, 25% incepand cu data de 1 ianuarie 2005, 30% incepand cu data de 1 ianuarie 2006, din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

• sunt inregistrate dupa data de 1 ianuarie 2004;
• sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;
• nu sunt garantate de alta persoana;
• sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
• au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;
-provizioanele specifice, constituite de institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul general tinut de Banca Nationala a Romaniei, de institutiile de plata, persoane juridice romane care acorda credite legate de serviciile de plata, de institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care acorda credite legate de serviciile de plata, precum si provizioanele specifice constituite de alte persoane juridice, potrivit legilor de organizare si functionare;
-provizioanele de risc pentru operatiunile pe pietele financiare, constituite potrivit reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
-provizioanele constituite in limita unui procent de 100% din valoarea creantelor asupra clientilor, inregistrate de catre contribuabili, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• sunt inregistrate dupa ianuarie 2007;
• creanta este detinuta la o persoana juridica asupra careia este declarata procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotararii judecatoresti prin care se atesta aceasta situatie;
• nu sunt garantate de alta persoana;
• sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului;
• au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului;
– provizioanele pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitelor de deseuri, constituite de contribuabilii care desfasoara activitati de depozitare a deseurilor, potrivit legii, in limita sumei stabilite prin proiectul pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, corespunzatoare cotei- parti din tarifele de depozitare percepute;
-provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
• sunt cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de 1 iulie 2012 inclusiv;
• sunt transferate de la o persoana sau datorate de o persoana care nu este afiliata contribuabilului cesionar;
• au fost incluse in veniturile impozabile ale contribuabilului cesionar;
-constituirea de provizioane, conform intelesului reglementarilor Codului fiscal, poate fi asimilata si majorarii unui provizion;

Standarde internationale de contabilitate

In standardele international de contabilitate exista un standard alocat special acestui capitol : IAS 37. Provizioane, datorii contingente si active contingente

Prevederi :

Acest standard defineste provizioanele ca fiind datorii incerte din punct de vedere al perioadei de exigibilitate sau al valorii. Un provizion trebuie recunoscut in contabilitate atunci si numai atunci cand :
• O entitate are o obligatie curenta generate de un eveniment trecut;
• Este probabil ca o iesire de resurse care sa afecteaza beneficiile economice este necesara pentru a onora obligatia respectiva;
• Poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei. Standardul precizeaza ca numai in cazuri foarte rare nu este posibila o estimare credibila a acestuia.
Suma inregistrata ca si provizion trebuie sa reprezinte cea mai buna estimare a platilor necesare pentru stingerea obligatiei curente la data bilantului adica suma pe care entitatea ar plati-o in mod normal la data bilantului pentru a stinge obligatia sau pentru a o transfera unui tert la acel moment.
Provizioanele trebuie reanalizate la fiecare bilant si trebuie ajustate astfel incat sa reflecte cea mai buna estimare curenta.

Articole similare

Comentariul tau aici