Reducerea financiara primita de la un furnizor din UE

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Reducerile financiare sunt sub formă de sconturi de decontare acordate pentru achitarea datoriilor înainte de termenul normal de exigibilitate.

Reducerile financiare primite de la furnizor reprezintă venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se referă (contul 767 “Venituri din sconturi obţinute”). La furnizor, aceste reduceri acordate reprezintă cheltuieli ale perioadei, indiferent de perioada la care se referă (contul 667 “Cheltuieli privind sconturile acordate”).

Din punct de vedere al TVA-ului reducerile finaciare sunt operatiuni scutite de taxa conform art.292 al. 2 lit.a, al.3 („Următoarele operațiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: a) prestările următoarelor servicii de natură financiar-bancară: 3. tranzacții, inclusiv negocierea, privind conturile de depozit sau conturile curente, plăți, viramente, creanțe, cecuri și alte instrumente negociabile, exceptând recuperarea creanțelor;”)

Reducerile financiare pot fi, de exemplu:

  1. acordate in baza contractului incheiat sau comunicari intre parti ( mail-uri) pentru care furnizorul emite o factura ulterioara
  2. acordate in baza contractului incheiat sau comunicari intre parti ( mail-uri) pentru care furnizorul mentioneaza in factura de achizitie si valoarea discountului financiar
  3. acordate in baza contractului incheiat intre parti sau comunicari intre parti ( mail-uri) pentru care furnizorul nu emite nici un document insa in momentul platii se va tine cont de discountul stabilit in contract/comunicari

In situatia in care reducerea financiara (scontul de decontare) este acordata societatii  de catre un furnizor extern ( 1000 euro) si aceasta este fie scazuta direct din valoarea invoice-ului, fie este mentionata intr-un document alaturat invoice-ului care este asimilat unui  credit note , fie se tine cont de aceasta la momentul platii, inregistrarea se efectueaza astfel (indiferent daca este acordat imediat sau ulterior):

401 = 767 1000 euro

In situatia in care furnizorul care a acordat reducerea este din UE, operatiunea nu trebuie declarata in 390 VIES.

Cursul valutar utilizat indiferent de modul de acordare al discountului financiar (imediat sau ulterior) este cel al operatiuni de baza care a determinat primirea reducerii.

Articole similare