Regimul special de scutire TVA pentru intreprinderi mici -analiza prevederilor legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Aducem in discutie in acest articol cateva aspecte legate de scutirea de TVA pentru firmele care au o cifra de afaceri sub plafonul anual de 300.000 lei.

Aceasta scutire de TVA care se aplica pentru firmele care au o cifra de afaceri anuala sub plafonul de 300.000 lei se numeste regimul special de scutire pentru intreprinderi mici si este reglementat la articolul 310 din Codul fiscal.

Acest articol prevede ca : persoana impozabilă stabilită în România , a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operațiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepția livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b).

Ce trebuie sa retinem ?

1.persoana impozabila trebuie sa fie stabilita in Romania pentru a se aplica scutirea, cu alte cuvinte sa aiba sediul activitatii economice in Romania.

2.prevederea se aplica persoanelor impozabile – deci in aceeasi masura SRL-urilor cat si PFA-urilor sau altor persoane impozabile.

3.cifra de afaceri la care face referire acest paragraf nu este cifra de afaceri contabila, din balanta ci o cifra de afaceri stabilita dupa reguli fiscale.

Potrivit art. 310 alin. (2), cifra de afaceri dpdv al TVA este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA:

  • a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau, după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfășurate de o mică întreprindere,
  • a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România conform art. 297 alin. (4) lit. b),
  • a operațiunilor scutite cu drept de deducere și, dacă nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f). Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri , dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.

Articole similare

Comentariul tau aici