Renuntarea la calitatea de platitor de TVA

Pana la data de 20 ianuarie 2012, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal , care în cursul anului 2011, nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro (in echivalent lei : 35.000 eur *3,3817 lei/euro = 119.000 lei) pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Documentatie

Contribuabilii înregistrati în scopuri de TVA care doresc anularea, trebuie sa depuna la organelle fiscal formularul „Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal (096)”. Declaraţia de menţiuni va fi însoţită de balanţa de verificare la 31 decembrie 2011, jurnalul de vânzări, după caz, şi certificatul de înregistrare în scopuri de TVA în original.

Data valabilitatii anularii : din prima zi a lunii următoare celei în care s-a solicitat scoaterea din evidenţă, respectiv din 1 februarie 2012.

Decontul de TVA pentru luna ianuarie va avea scadenta la 25 februarie 2012.

În acest ultim decont de TVA se va evidenţia valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, pentru bunurile mobile aflate în stoc, serviciile neutilizate, bunurile imobile, la 31 ianuarie 2012, conform prevederilor art. 148 şi 149 din Codul Fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici