Se modifica declaratia 101 pentru a reflecta bonificatia -09.07.2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

ANAF a publicat un proiect de ordin in 09.07.2020 prin care vizeaza modificarea formularului 101 pentru a reflecta bonificatia de 10% reflectata trimestrial prin D 100.

Prin Ordinul președintelui ANAF nr.3386/2016, cu modificările și completările ulterioare au fost aprobate modelul și conținutul formularului utilizat pentru declararea anuală a impozitului pe profit, respectiv formularul 101 “Declarație privind impozitul pe profit”.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2020, cu modificările și completările ulterioare, reglementează acordarea unei bonificații pentru plata la termen a impozitului pe profit, datorat pentru trimestrele I-III ale anului 2020.
Potrivit art.1 alin.(6) din ordonanța menționată, bonificaţia calculată se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit.
Ca urmare, se impune modificarea formularului 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și a instrucțiunilor de completare a acestuia, prin Introducerea unui rând pentru evidențierea bonificației aplicate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.33/2020, cu modificările și completările ulterioare, declarată trimestrial prin formularul 100, la rd.1.2. “Bonificație”.

Articole similare

Comentariul tau aici