Stampila nu va mai fi obligatorie in relatiile cu institutiile publice – OUG nr. 49/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Recent, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 507 din 30.06.2017 a fost publicata OUG nr. 49/2017 privind unele masuri in vederea accelerarii implementarii proiectelor de infrastructura de transport de interes national, pentru modificarea si completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, pentru completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul “Cooperare Teritoriala Europeana”, precum si pentru modificarea si completarea OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. 

Iata mai jos modificarea cu privire la obligativitatea stampilarii contractelor:

“Articolul V din OG nr. 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 20 iulie 2015, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 316/2015, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  •  Alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitatile fara personalitate juridica nu au obligatia de a aplica stampila pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri depuse la institutiile sau autoritatile publice ori emise sau incheiate in relatia cu institutiile sau autoritatile publice.”
  • Dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins: “Fapta de a solicita persoanelor fizice, persoanelor juridice de drept privat, precum si entitatilor fara personalitate juridică aplicarea stampilei pe declaratii, cereri, contracte sau orice alte documente sau inscrisuri, savarsita de catre persoana din cadrul unei institutii sau autoritati publice, constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea disciplinara a acesteia, conform prevederilor legale.”

Baza legala: OUG nr. 49/2017

Autor articol: Diana Dragomir, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare