Cazare in UE- exceptie de la declararea in 390

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In conformitate cu articolul 278 din Codul Fiscal alin. 4 prin excepție pentru următoarele prestări de servicii, locul prestării este considerat a fi: a) locul unde sunt situate bunurile imobile, pentru prestările de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile, inclusiv serviciile prestate de experți și agenți imobiliari, de cazare în sectorul hotelier…

Mai mult