Modificarea formularului 098 de inregistrare in scop de TVA- Ordinul 1965/2015

Ordinul nr. 1965/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost publicat in M.Of. nr. 579/2015.   Prevederi :  Se aprobă modelul şi conţinutul formularului «Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art.…

Mai mult