Reducerea penalitatilor de nedeclarare-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Intrebare

Cum poate beneficia un contribuabil de reducerea penalităţilor de nedeclarare?

Raspuns ANAF

Codul de procedură fiscală prevede că pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor şi stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe fiecare zi, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
Penalitatea de nedeclarare stabilită de organul fiscal prin decizie de impunere referitoare la obligaţiile fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, conform procedurii aprobate prin Ordinul Președintelui ANAF nr. 3834/2015 se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75% dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie se sting prin plată sau compensare, termenul de plată fiind în funcţie de data comunicării deciziei:
– până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 1 – 15 din lună;
– până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv, dacă data comunicării deciziei este cuprinsă în intervalul 16 – 31 din lună.
De asemenea, penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii. În acest caz, reducerea se acordă la finalizarea eşalonării la plată.
Ca urmare, în situaţia în care obligaţiile fiscale principale stabilite de organul de inspecţie fiscală prin decizii de impunere s-au stins prin plată sau compensare până la termenul stabilit în funcție de data comunicării deciziei, sau au fost eșalonate la plată, contribuabilul poate beneficia de reducerea cu 75% a penalităţilor de nedeclarare, prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent.

Baza legala

Legea nr 207 / 2015 articolul 181 alin 1 și 2 și art.156 ali.1
Ordinul preşedintelui ANAF nr 3834 / 2015 articolul 1

 

Articole similare