Top 3 cele mai citite monografii pe Contzilla

Vom relua mai jos un top al celor  mai citite 3 monografii contabile pe Contzilla.ro

1.Monografia contabila pentru comertul cu amanuntul.

Comerţul cu amănuntul/de détail este activitatea desfăşurată de comercianţii care vând produse, de regulă, direct consumatorilor pentru uzul personal al acestora. Comerţul cu ridicata/de gros este activitatea desfăşurată de comercianţii care cumpără produse în cantităţi mari în scopul revânzării acestora în cantităţi mai mici altor comercianţi sau utilizatori profesionali şi colectivi.Cele doua activitati nu se pot desfasura in aceeasi structura de vanzare .(OG 99/2000)

Specific pentru comertul cu amanuntul este obligativitatea utilizarii casei de marcat .

Societatea X este a unui mic intreprinzator care cumpara si revinde marfa si utilizeaza pretul de vanzare cu amanuntul pentru evidentierea acestora.

In luna iulie achizitioneaza marfuri la un pret de achizitie de 1.000 lei plus TVA .

La revanzarea aceasta se adauga un adaos comercial de 25%.

Ulterior, se vand marfuri in valoare de 868 lei , suma care include si TVA.

Societatea este inregistrata ca platitor de TVA.

1. Achizitionarea marfurilor :

            %                       =                           401 Furnizori               1.240 lei

371 Marfuri                                                                                      1.000 lei

4426 Tva deductibila                                                                         240 lei

 

2. Inregistrarea diferentelor de pret la marfuri

Mai intai se calculeaza pretul de vanzare cu amanuntul astfel:

Adaosul comercial = 25% * pretul de achizitie = 25% * 1.000 lei = 250 lei

Tva neexigibila = (1.000 lei + 250 lei )*24 % = 300 lei

Pretul de vanzare cu amanuntul = cost de achizitie + adaos commercial+ tva neexigibila = 1.000 lei + 250 lei + 300 lei = 1.550 lei

In momentul de fata, in contul 371, marfurile sunt inregistrate la costul de achizitie de 1.000 lei.

Pentru a se ajunge la pretul de vanzare de 1.550 lei se fac urmatoarele inregistrari contabile :

371 Marfuri            =                             %                                           550 lei

                                             378 Diferente de pret la marfuri        250 lei

                                             4428 Tva neexigibila                            300 lei

 

3. Vanzarea marfurilor :

5311 Casa in lei           =                      %                                                           868 lei

                                             707 Venituri din vanzarea marfurilor              700 lei

                                             4427 TVA colectata                                              168 lei

Pret de vanzare = 868 lei => Tva = 868 lei* 24/124 = 168 lei = > baza = 868 lei -168 lei =700 lei

4. Descarcarea gestiunii

La descarcarea gestiunii trebuie sa tinem cont atat de contul 371 cat si de contul 378.

Astfel, pretul de vanzare fara Tva = 700 lei, conform calculelor de mai sus, pret care se compune din cost de achizitie si adaos comercial.

Adaosul comercial = 700 lei *25 /125 = 140 lei

Baza = 700 lei – 140 lei = 560 lei

                     %                                             =                     371 Marfuri                    868 lei

607 Cheltuieli privind marfurile                                                                           560 lei

378 Diferente de pret la marfuri                                                                            140 lei

4428 Tva neexigibila                                                                                                168 lei

 

Conturile se prezinta astfel:

371 Marfuri

Debit: 1.000 lei

Debit : 550 lei

Credit : 868 lei

Sold final (debitor) : 682 lei

 

378 Diferente de pret aferente marfurilor

Credit :250 lei

Debit: 140 lei

Sold final(creditor) : 110 lei

 

4428 TVA neexigibila

Credit 300 lei

Debit : 168 lei

Sold final (creditor) = 132 lei
2.Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale

Evidenta stocurilor si productiei in curs de executie se realizeaza prin conturile din clasa 3  Conturi de stocuri si productie in curs de executie .

In cadrul planului de conturi general, din clasa a 3-a face parte grupa 30 ” Stocuri de materii prime si materiale” , cu urmatoarele conturi sintetice :

• 301 ” Materii prime “

Materiile prime sunt bunuri care participa direct la fabricarea produsului , in care se regasesc integral sau partial , fie in starea lor initiala , fie transformate.

• 302 ” Materiale consumabile “

Bunuri care participa sau ajuta la procesul de productie sau de exploatare, fara a se regasi de regula in produsul finit.

• 303 ” Materiale de natura obiectelor de inventar “

Bunuri care nu indeplinesc cumulativ conditiile pentru a fi incluse in categoria imobilizarilor corporale, echipamente de lucru, de protectie, piese de schimb, baracamente si amenajari provizorii, etc.

• 308 ” Diferente de pret la materii prime si materiale “

Cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor prime si materialelor care tine evidenta diferentelor nefavorabile – in plus sau favorabile – in minus dintre costul de achizitie si pretul standard aferente materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar.

Conturile de stocuri si productie in curs de executie sunt conturi de activ.

Monografiile contabile aferente stocurilor difera in functie de metoda folosita: inventar permanent sau intermitent astfel:

a.inventarul permanent presupune inregistrarea operatiilor de intrare-iesire in timp real, pe masura ce intervin;

b.inventarul intermitent, presupune ca la incheierea perioadei,  in conturile de stocuri(debit) se inregistreaza stocurile de la sfarsitul perioadei rezultate in urma inventarierii, urmand ca la deschiderea perioadei sa se treaca pe cheltuiala stocurile de la inceputul perioadei .

Monografii contabile :

A. in cazul utilizarii inventarului permanent

Exemplu 1 :evidenta se face la cost de achizitie

O societate detine un stoc initial de 200 kg, evaluat la cost de achizitie 0,80 lei/kg. In cursul lunii cumpara materii prime astfel: 100 kg la 0,50 lei /kg plus TVA , la care se adauga cheltuieli de transport in valoare de 50 lei plus TVA. Din stoc se consuma 250 kg.

–  procurarea materiilor prime:

% = 401     62 lei
301              50 lei
4426            12 lei

–  inregistrarea cheltuielilor de transport :

% =  401        62 lei
301                 50 lei
4426               12 lei

–  consum de materii prime -250 kg

601 = 301     210 lei

Nota: Costul de achizitie unitar al materiilor prime dobandite in cursul perioadei : (50+50):100 =1 leu/ kg
Valoarea consumului (presupunem ca descarcarea de gestiune are loc prin metoda FIFO) : 200* 0.8  +50*1 = 210 lei

Exemplu 2: evidenta se face la pret standard

O entitate  prezinta la inceputul perioadei x urmatoarea situatie privind materiile prime :
– stoc initial : 200 kg * 1 lei/kg ;
– diferente de pret aferente stocului intial : 10 lei;
– achizitie in cursul lunii : 500 kg la pret 1,10 lei/ Kg plus TVA;
– consum de materiale : 300 kg.

–  achizitionare materiilor prime;

Pretul standard pentru luna x este de 1 leu /kg.

% = 401       682 lei
301                500 lei
308                 50 lei ( (1,10- 1 )*500=50)
4426              132 lei (550 *0,24 = 132)

–  inregistrarea consumului de materiale :300 kg * 1 leu/kg = 300 lei

601 = 301       300 lei

Coeficientul pentru descarcarea diferentelor de pret , k = (SI 308* RD 308)/(SI 301+RD 301)= (10+50)/(200+500) =0.0857

–  diferente de pret aferente consumului de materiale : 300* 0,0857 = 25.71 ron

601 = 308     25.71 lei

B. In cazul utilizarii inventarului intermitent

Exemplu:Evidenta la cost de achizitie

O societate are un stoc initial de materii prime de 100 lei . S-a efectuat o cumparare de materii prime de 200 lei plus TVA . La inventarierea de la sfarsitul perioadei se constata un sold de materii prime de 150 lei.

– se trece pe cheltuiela  soldul initial prin nota contabila:

601 = 301     100 lei

– se achizitioneaza  noi materii prime :

% =       401     248 lei

601                     200 lei
4426                    48 lei

–  inregistrarea stocului final stabilit la inventariere:

301 = 601      150 lei

 

3. Monografie contabila – credite bancare pe termen lung

Exemplu : O societate comerciala contracteaza un credit bancar de 100.000 ron, pe 10 ani, cu o dobanda de 15%. Inregistrarile contabile vor fi:

1. Inregistrarea imprumutului

5121 Conturi la banci in lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 100.000

2. Inregistrarea dobanzii in prima luna

suma de inregistrat = 100.000 ron * 15 % / 12 luni = 1.250 ron /luna

666 Cheltuieli privind dobanzile = 1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1.250

3. Plata dobanzii in prima luna

1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 1.250

4. Rambursarea creditului

1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 100.000

5. Trecerea la credite restante
In cazul in care creditul nu s-a rambursat la scadenta, suma nerambursata se transfera in contul 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta.
1621 Credite bancare pe termen lung = 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta 100.000

6. Rambursarea creditului restant

1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta = 5121 Conturi la banci in lei 100.000

Articole similare

Comentariul tau aici