Noutatile fiscale privind TVA -sinteza 2015

Anul 2015 a fost marcat de multiple schimbari si actualizari legislative in ce priveste TVA-ul.

Am pregatit o scurta sinteza cu principalele schimbari si data aparitiei acestora :

1. Regimul special pentru servicii electronice : de la 1 ianuarie 2015 se modifica  prevederile privind regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune . Astfel, prestatorii vor colecta TVA din Statul Membru in care este stabilit beneficiarul. Acest fapt apare ca urmare a modificarii regulilor privind locul prestarii acestor servicii catre consumatori finali , atat in cazul in care prestatorul este stabilit in Uniunea Europeana cat si in cazul  prestatorilor stabiliti in afara Uniunii.
Mai clar, aceste servicii sunt : software, jocuri, carti electronice, filme online, telefonie , conceperea de site-uri informatice, mentenanţa la distanţă a programelor şi echipamentelor, etc.

Exemplu : o persoana fizica din Ungaria achizitioneaza din Romania un drept de utilizare a unei aplicatii soft on-line.

Pana la 1 ianuarie 2015 , persoana fizica va plati pretul serviciului plus TVA 24% din Romania.

De la 1 ianuarie 2015, persoana fizica va plati pretul serviciului plus TVA  27% din Ungaria.

2. Incepand cu 1 februarie 2015 a devenit aplicabila o noua procedura privind inregistrarea in scop de TVA. Procedura se modifica din nou in cursul anului (in luna august 2015 )impreuna cu modelul documentelor utilizate.

Baza legala pentru prima modificare (cea din februarie 2015) este :
Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA
Ordinul nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat in M.Of. nr. 32/2015.

Baza legala pentru a doua modificare este:
Ordinul nr. 1964/2015 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA
Ordinul nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) “Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA” a fost publicat in M.Of. nr. 580 din 03.08.2015 si
-Ordinul nr. 1965/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost publicat in M.Of. nr. 579/2015.

Vom analiza intr-un articol distinct modificarea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scop de TVA.

3. Tva la servicii turistice se clarifica tipurile de cazare si servicii accesorii pentru care se aplica TVA 9%;
Baza legala : Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2014 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România –publicata in M.Of. nr. 923 din 18.12.2014.

In cadrul normativ valabil pana la aceasta data  nu sunt stabilite tipurile de cazare, acest fapt generând operatorilor economici din industria turistică grave probleme în funcţionare şi în relaţia cu clienţii.

Prin aceasta ordonanta se reglementeaza tipurile de cazare, astfel încât cota redusă de TVA de 9% să se poată aplica la cazare şi la serviciile accesorii acesteia, vândute la un preţ total.

4. De la 1 iunie 2015 se aplica cota redusa de TVA de 9% la toate bunurile alimentare (inainte era doar pentru paine si  produsele de panificatie)
Baza legala : OUG 6/2015.

Prin aceasta ordonanta s-a reglementat aplicarea cotei reduse de TVA de 9 % pentru :

– livrarea următoarelor bunuri: alimente, inclusiv băuturi, cu excepţia băuturilor alcoolice, destinate consumului uman şi animal, animale şi păsări vii din specii domestice, seminţe, plante şi ingrediente utilizate în prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau înlocui alimentele.

– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice.

5. Se introduce Tva 9% si la berea la halba incepand cu 6 august 2015
TVA 9% se aplica la serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10. In prezent aceasta incadrare corespunde la <<bere fabricata din malt prezentata in recipiente cu continut peste 10 l>>. Altfel spus, este vorba de berea la halba.

Baza legala : Legea nr. 187/2015 privind aprobarea OUG nr. 6/2015 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal a fost publicata in M.Of. nr.499/07.07.2015.

Articole similare

Comentariul tau aici