10 intrebari si raspunsuri privind contractele part time

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1.Salariatii part time si impozitul pe microintreprindere

Daca un angajat full time devine part time si este singurul angajat din microintreprindere, atunci se va modifica cota de impozitare de la 1% la 3%.

2.Programul minim

Exista o limita minima a numarului de ore pentru un angajat part-time? Nu exista o astfel de limita in legislatie, tot ce este sub 8 ore/zi se incadreaza ca fractiune de norma.

3.Contributiile sociale pentru angajatii part time

Angajatul datoreaza CAS 10%, CASS 25% calculate la salariul brut. Daca acesta este mai mic decat salariul minim pe economie, atunci diferenta pana la sumele aplicate salariului minim se suporta de catre angajator.

4. La cate zile de concediul pe an are dreptul un angajat part time ?

Angajatii part time beneficiaza tot de un concediu de minim 20 de zile lucratoare pe an, la fel ca angajatii full time.

5. Salariul minim baza de calcul

Ce salariu minim se ia ca reper in calculul contributiilor salariatilor part time, avand in vedere ca exista 3 tipuri de salarii minime (2.080 – general, 2.350 -studii superioare si 3.000 constructii ) ?

Raspuns : se ia in calcul valoarea salariului minim brut pe tara prevazuta pentru categoria de persoane pentru care se datoreaza contributia.

6.Exceptii de la calculul contributiilor la salariul minim pentru 8 ore

Exista o categorie de angajati part time la care contributiile se determina la salariul efectiv realizat . Acestia sunt revazuti la art 146 din CF si sunt:

a) elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

b) ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

c) persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

7. Deducerea personala

Deducerea personala de baza se fractioneaza in functie de numarul de ore lucrate ?

Deducerea personală nu se fracționează în funcție de numărul de ore în cazul veniturilor realizate în baza unui contract de muncă cu timp parțial, la funcția de bază.

8. Functia de baza

Se poate declara functia de baza la locul unde angajatul are contract cu timp partial ?

Funcția de bază poate fi declarată de angajat și la locul de muncă la care acesta realizează venituri din salarii în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

9. Riscuri in cazul nerespectarii programului de lucru

Ce riscuri sunt daca un angajat vine la munca in afara programului de lucru stabilit ?

Primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial se considera munca nedeclarata.

10.Un angajat part time poate efectua ore suplimentare?

Pentru un angajat part time prin contractul de munca trebuie sa se precizeze interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecințelor acestora.

SALARIZARE PAS CU PAS, EDITIA 2019

Articole similare

Comentariul tau aici