10 lucruri bine de stiut despre sponsorizare in 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Actul normativ care reglementeaza sponsorizarea este Legea 32/1994 numita si Legea sponsorizarii. Aspectele fiscale legate de sponsorizare sunt reglementate de Codul fiscal.

Iata cateva lucruri bine de stiut despre sponsorizare:

1.Sponsorizarea este actul juridic prin care doua persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumita beneficiarul sponsorizarii. Asadar, sponsorizarea se poate face in bunuri sau in bani.

2.Contractul de sponsorizare trebuie sa fie in forma scrisa.Ca elemente obligatorii trebuie sa contina : obiectul, valoarea și durata sponsorizarii, precum și drepturile și obligațiile părților.

3.Nu oricine poate fi beneficiar al unei sponsorizari. Lista beneficiarilor este limitata la :

a)orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează sa desfășoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific – cercetare fundamentală și aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar, de asistența și servicii sociale, de protecția mediului, social și comunitar, de reprezentare a asociațiilor profesionale, precum și de întreținere, restaurare, conservare și punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru activitățile prevăzute la lit. a);
c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condițiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum și cărți ori publicații din domeniile definite la lit. a);
d) orice persoană fizica cu domiciliul în România a carei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituție publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

4.Sponsorul are urmatoarele drepturi: sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului.

5. Sponsorul are urmatoarele obligatie: sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a marcii sau a imaginii sponsorului. Sponsorul ori beneficiarul este obligat sa aducă la cunoștința publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea și liniștea publică. Denumirile publicațiilor, titlurile cărților și ale emisiunilor de radio și televiziune sponsorizate trebuie anunțate ca atare. Anunțurile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar acțiunea de sponsorizare și vor fi aduse la cunoștința publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizarii. În cadrul activităților de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclama sau publicitate comercială, anterioară, concomitenta sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane.

6.Sponsorizari pot fi efectuate atat de microintreprinderi cat si de platitori de impozit pe profit.

7.In cazul platitorilor de impozit pe profit, sunt considerate cheltuieli nedeductibile cheltuielile de sponsorizare DAR contribuabilii care efectuează sponsorizări scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:

a) valoarea calculată prin aplicarea a 0,75% la cifra de afaceri;

b) valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.

Exista o conditie care se aplica în cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult: sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele prevăzute mai sus, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale .

8.Registrul entitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale este disponibil AICI: Registrul entitatilor/unitatilor de cult (anaf.ro)

9.Societatile care efectueaza sponsorizari trebuie sa declare sponsorizarile efectuate prin declaratia 107 indiferent daca sunt microintreprinderi sau platitori de impozit pe profit. In 2023, termenul de depunere a declaratiei 107 este 25, iunie 2023.

10.Suma cheltuielilor cu sponsorizarea care nu poate fi scăzută din impozitul pe profit, întrucât depăşeşte nivelul valorii minime, nu poate fi reportată în anii următori.

Dacă valoarea minimă, diminuată cu cheltuielile cu sponsorizarea efectuate în anul curent şi cu sumele reportate, nu a fost utilizată integral, rezultă o diferenţă care poate fi redirecţionată pentru efectuarea de sponsorizări din impozitul pe profit datorat.

Redirecţionarea poate fi facută prin depunerea formularului 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”, prin serviciul Spaţiul Privat Virtual, în termen de maximum 6 luni de la data depunerii declaraţiei anuale de impozit pe profit – Formular 101.

Articole similare

Comentariul tau aici