10 principii contabile generale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale sunt recunoscute și evaluate în conformitate cu urmatoarele principii generale, descrise de O 1802/2014:

1.Principiul continuității activității: acest principiu presupune că entitatea își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activității.

2. Principiul permanenței metodelor: presupune ca politicile contabile și metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

3.Principiul prudenței: la întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă.

4.Principiul contabilității de angajamente: efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit) și sunt înregistrate în contabilitate și raportate în situațiile financiare ale perioadelor aferente.

5.Principiul intangibilității: bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent.

Comanda aici: Manualul de politici si proceduri contabile

6.Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii: componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

7.Principiul necompensării: orice compensare între elementele de active și datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

8.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului: presupune contabilizarea și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit și pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului în cauză.

9.Principiul evaluării la cost de achiziție sau cost de producție: Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție.

10.Principiul pragului de semnificație: entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse în reglementările contabile referitoare la prezentările de informații și publicare, atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

Articole similare

Comentariul tau aici