16 acte normative care reglementeaza comertul in Romania

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In Memorandumul publicat in 06 septembrie 2021, Ministerul Economiei a publicat o lista cu actele normative care reglementeaza comertul in Romania. Acestea sunt:


1.OG nr. 21/1992 Protecția consumatorilor
2.OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
3.OG nr. 99/2000 Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă
4.Lege nr. 193/2000 Clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți şi consumatori
5.Lege nr. 148/2000 Publicitatea
6.Lege nr.365/2002 Comerțul electronic cu Norme metodologice din 2002 pentru aplicarea Legii nr. 365/2002
7.Lege nr. 250/2003 Pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
8.Lege nr. 296/2004 Codul Consumului
9.Ordinul Ministerului Finanțelor publice nr. 1809/2004 Pentru aprobarea Registrului special de evidență a operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase
10.Lege nr. 363/2007 Combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii
11.Lege nr. 158/2008 Publicitatea înșelătoare şi publicitatea comparativă
12.OUG nr. 34/2014 Drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii
13.OUG nr. 41/ 2016 Stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normativ
14.OUG nr. 123 /2006 Aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului
15.Ordinul nr.594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu
16.OUG nr.53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Articole similare

Comentariul tau aici