Servicii online de informare si verificare parteneri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In cele ce urmeaza dorim sa va prezentam cateva pagini online de informare si verificare parteneri puse la dispozitia contribuabililor de catre ANAF: Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare – click aici Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal – click aici Informatii…

Mai mult

La ce se refera principiul prudentei la intocmirea situatiilor financiare anuale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Unul dintre principiile contabile generale este principiul prudenței . Acesta presupune ca la întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă și, în special:a) în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar…

Mai mult