Cheltuieli deductibile limitat de la calculul impozitului pe profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Potrivit Codului Fiscal, capitolul 2, Calculul rezultatului fiscal, cheltuielile cu deductibilitate limitată se numara următoarele: cheltuielile de protocol, în limita unui procent de 2% aplicate asupra profitului contabil, la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cele de protocol; În cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cele înregistrate cu…

Mai mult

ANAF introduce subcriteriile de risc dezvoltate din cele 4 criterii generale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Potrivit Codului de procedura fiscala, criteriile generale în funcție de care se stabilește clasa/subclasa de risc fiscal sunt următoarele: a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală; b) criterii cu privire la depunerea declarațiilor fiscale; c) criterii cu privire la nivelul de declarare; d) criterii cu privire la realizarea obligațiilor de plată către…

Mai mult

Extinderea competentei de efectuare a verificarilor situatiei fiscale la persoane fizice- proiect din 04.07.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT ANAF a publicat in 04.07.2022 un proiect legislativ prin care urmareste extinderea competentei de efectuare a verificarii situatiei fiscale la persoane fizice. În cadrul activității de analiză de risc, ANAF a identificat un risc de neconformare la declararea veniturilor impozabile la un număr ridicat persoane fizice ( peste 561.000) care potrivit notei…

Mai mult

Oficial -impozitarea cladirilor in cazul nedepunerii la timp a raportului de evaluare. Obligatia primariilor de notificare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Un nou proiect legislativ de modificare a Codului fiscal, pe partea de impozite si taxe locale a fost trimis in 02.07.2022 la Presedinte in vederea promulgarii. Se instituie obligatia organelor fiscale locale de a notifica contribuabilii in legatura cu nedepunerea raportului de evaluare, o data la 5 ani asa cum este stabilit…

Mai mult

Vechime in munca -persoane fizice independente (PFI)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT O initiativa legislativa recenta vizeaza reglementarea vechimii in munca si la PFI, dupa ce anterior, in cursul anului, acest lucru s-a reglementat la PFA, II si IF. În România sunt în jur de 40 de profesii liberale, printre care şi cele de asistent medical, moaşă, asistent social, evaluatori, logoped, fizioterapeut/kinoterapeut, traducător autorizat…

Mai mult

S-au publicat procedurile de acordare a facilitatilor fiscale in sectorul agricol,alimentar si al constructiilor -2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In MOF 661 din 01.07.2022 s-au publicat doua acte normative importante: 1.Ordinul 1525 al ministrului finanțelor privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în sectorul agricol și în industria alimentară –documentul integral este AICI. 2.Ordinul 1528 al ministrului finanțelor privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităților fiscale în domeniul construcțiilor- documentul…

Mai mult

OUG 106/30.06.2022 -amanarea sanctiunilor pentru RO e-Transport

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In MOF 657 din 01.07.2022 s-a publicat OUG 106/30.06.2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului naționalprivind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a…

Mai mult

Comunicat ANAF referitor la obligatia de raportare prin RO e-Factura in relatia B2G

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT ANAF a publicat in 29.06.2022 un comunicat care contine clarificări cu privire la obligația prevăzută la art. II din Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România. Potrivit art. 2 alin.…

Mai mult

Contract de munca de 0 ore- derogare de la definitia muncii cu fractiune de norma(proiect)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In data de 08.06.2022 s-a inregistrat la Senat spre dezbatare un proiect legislativ pentru care s-a solicitat procedura de urgenta si care vizeaza modificarea art 103 din Codul Muncii, articol care defineste munca cu timp partial. In prezent, art, 103 prevede ca salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr…

Mai mult

2 modificari in salarizare aplicabile incepand cu luna iunie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Incepand cu luna iunie 2022 se aplica 3 modificari in calculul salarial care se refera la: 1.scutirea de la plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit pentru suma de 200 lei, conform OUG 67/2022 2.acordarea facilitatilor fiscale angajatilor din agricultura si industrie alimentara, conform Legii 135/2022 Utilizatorii SmartBill Conta pot aplica…

Mai mult

Documente financiar-contabile: Modele documente

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină documentele financiar-contabile sunt: Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale: denumirea documentului, denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care întocmeşte documentul, numărul documentului şi data întocmirii acestuia, menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este cazul),…

Mai mult

Ministerul de Finante pregateste o actualizare a D 112 pentru a putea reflecta scutirile din domeniul alimentar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul de Finante a publicat in 29.06.2022 un proiect de ordin care vizeaza actualizarea declaratiei 112. Modificarile vizate sunt: introducerea în Nomenclatorul ”Creanțe fiscale” a unor noi rânduri, în vederea declarării creanțelor fiscale aferente contribuției de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct.…

Mai mult

Amanarea platii ratelor la banci- adoptata in sedinta de Guvern din 29 iunie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit briefingului de presa de la finalul sedintei de Guvern din 29.06.2022, a fost adoptata amânarea plății ratelor la bănci. Adrian Câciu, Ministrul Finantelor : “În primul rând aș începe cu noul Program IMM Invest Plus. Practic, toate programele de până acum de sprijin ale economiei românești, care însumau 17 miliarde de…

Mai mult

Directia antifrauda verifica veniturile obtinute din tranzactionarea criptomonedelor -48. mil euro nedeclarati

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit unui comunicat ANAF din 29.06.2022, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au inițiat controale pentru verificarea veniturilor obținute în perioada 2016-2021 din tranzacționarea criptomonedelor prin intermediul unor diferite platforme descentralizate, precum Binance, KuCoin, Maiar, BitMart, FTX ș.a. Într-o primă etapă au fost identificate venituri de peste 131 milioane euro…

Mai mult

S-a publicat proiectul sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul de finante a publicat in 29 iunie 2022 proiectul sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2022. Potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 Ministerul Finanţelor poate solicita întocmirea de raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, de către persoanele care au…

Mai mult