Regularizarea diferenţei de impozit pe profit/micro redirectionata in plus fata de sumele care pot fi redirectionate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ANAF a publicat in 30 mai 2023 un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii privind determinarea şi regularizarea diferenţei de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecţionată în plus faţă de sumele care pot fi redirecţionate, potrivit legii, precum și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de…

Mai mult

Modificări legislative privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscale -AJFP Constanta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat, AJFP Constanta, 18.05.2023 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa reaminteşte contribuabililor persoane fizice şi juridice că în M.O. nr. 290 din data de 06 aprilie 2023 a fost publicată O.U.G nr. 20/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.…

Mai mult

Drepturile si obligatiile donatorilor de sange

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Drepturile si obligatiile donatorilor de sange sunt reglementate prin Hotararea nr. 1.364 din 4 octombrie 2006. În România, donarea de sânge este anonimă, voluntară şi neremunerată. Prin donator se înţelege orice persoană, în deplină stare de sănătate, care se poate supune regulilor prelevării de sânge total şi componente sanguine de origine umană.Prin…

Mai mult

S-a publicat Ordonanta austeritatii (OUG 34/2023)

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 415 din 15 mai 2023 s-a publicat OUG 34 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Prevederile introduse de aceasta ordonanta care a intrat in vigoare pe data de 15 mai 2023 , sunt: Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent…

Mai mult

Nou! Ordinul 626/09.05.2023: stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanta a actelor de executare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 399/09.05.2023 s-a publicat Ordinul nr. 626 din 5 mai 2023 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanță a actelor de executare și a procedurii de comunicare a acestora. Textul integral este:

Mai mult

Normele privind autorizarea pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 359 de joi, 27 aprilie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 724 al președintelui Autorității Vamale Române pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor. Aceste norme stabilesc modul de autorizare pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în…

Mai mult

Inchiriere vs subinchiriere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o delimitare a unor notiuni din punct de vedere juridic: 1.Inchirierea este locatiunea bunurilor imobile, adica un contract prin care o parte, numita locator, se obliga sa asigure celeilalte parti, numite locatar folosința unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui preț, denumit chirie. Baza legala : art.…

Mai mult

Modificari ale normele pentru aplicarea OUG 28/1999 privind aparatele de marcat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin HG nr. 479/2003, republicată în MOF, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, cu modificările și completările ulterioare, s-au modificat prin Hotararea 355 publicata in MOF…

Mai mult

Lista provizioanelor si ajustarilor deductibile in 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Platitorii de impozit pe profit trebuie sa tina cont ca doar anumite provizioane si ajustari sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, conform art. 26 din Codul fiscal. Astfel sunt deductibile in limitele prezentate mai jos: 1.Provizioanele pentru garanții de bună execuție acordate clienților Provizioanele pentru garanții de bună execuție acordate clienților…

Mai mult

Cupoane pentru formarea profesionala a angajatilor -propunere legislativa

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe data de 18 aprilie 2023 s-a prezentat in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor o propunere legislativa care are ca subiect acordarea de cupoane pentru formarea profesionala a angajatilor. Codul muncii prevede la art 192 ca formarea profesională a salariaților are următoarele obiective principale:a) adaptarea salariatului la cerințele postului sau ale locului…

Mai mult

Despre contractul de comodat- prevederi legale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului civil, comodatul este denumirea alternativa pentru notiunea de imprumut de folosinta. Definitie : Împrumutul de folosință este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligația de a-l restitui după…

Mai mult

RO e-Trasport: procedura de transmitere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Actul normativ care reglementeaza procedura de utilizare si functionare a sistemului RO e-Transport este Ordinul 2545022. Aplicația informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului național RO e-Transport, este disponibilă în SPV. Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, declarantul poate utiliza mijloacele de identificare electronică…

Mai mult

Cele 3 metode indirecte pe care le utilizeaza fiscul pentru estimarea veniturilor la persoanele fizice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Selectarea metodei indirecte de stabilire a veniturilor care se utilizează în cadrul verificării este de competența organului fiscal.Selectarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor se face în funcție de cerințele specifice ale acestora, de situația fiscală a persoanei fizice verificate și de natura informațiilor ori a documentelor disponibile, astfel: a) metoda sursei…

Mai mult

Declaratii scadente vineri, 7 aprilie 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Vineri, 7 aprilie 2023 este scadenta: Depunerea declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în RomâniaDupă caz, contribuabilii depun:Formularul 010 – Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane…

Mai mult

Proiect MF: interdictia desfasurarii activitatii de productie, depozitare, transport cu bunuri fara documente de provenienta

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul de finante a publicat in 30.03.2023 un proiect legislativ care reglementează măsuri de prevenire și combatere a activităţilor ilicite de producţie, comerţ sau prestări de servicii, respectiv interdicția de a efectua activităţi de producţie, depozitare, transport, comerţ sau prestări de servicii, cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență…

Mai mult

Ordinul 347/30.03.2023 pentru inregistrarea/ anularea inregistrarii in scop de TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 264 din 30.03.2023 s-a publicat Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată . (1).Persoana impozabilă supusă înregistrării în registrul comerțului, care solicită înregistrarea în scopuri de taxă pe valoareaadăugată, potrivit art. 316 alin. (1)…

Mai mult

In atenţia contribuabililor inregistrati ca platitori de impozit pe profit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat AJFP Vrancea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit că sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 870/2005 privind Registrul de evidenţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Registrul de evidenţă fiscală are ca scop înscrierea tuturor…

Mai mult