Ministerul Muncii: modificari in ce priveste incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ministerul Muncii a publicat in data de 22 septembrie 2022 un proiect de Ordonanta pentru pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România. La nivel național, cadrul normativ actual…

Mai mult

Legea 129/2019 privind prevenirea spalarii banilor-modificata prin O 123/14.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 906/14.09.2022 a fost publicata o Ordonanta de urgenta (nr.123) care aduce cateva modificari legislatiei privind prevenirea spalarii banilor (L129/2019). Sectiunea 5 -Informații privind beneficiarul real, din Legea 129/2019 prevede ca persoanele juridice de drept privat, fiduciile și orice construcție juridică similară fiduciilor sunt obligate să obțină și să dețină informații…

Mai mult

Ordonanta prin care se elimina fisa postului la firmele mici a fost respinsa prin Lege

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In 14.09.2022 a fost trimisa Presedintele României pentru promulgare o lege prin care se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37 din 5 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Ordonanta 37 prevedea eliminarea obligatiei fisei postului la intreprinderile mici, Redam mai jos textul complet al…

Mai mult

Procedura de aplicare a hotararilor judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea executarii deciziei de declarare in inactivitate-O1587

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 885/08.09.2022 s-a publicat Ordin 1587 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare…

Mai mult

Noi modificari la reglementarile contabile : raportul privind impozitul pe profit – O 2048/07.09.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 878 din 7 septembrie 2022 s-a publicat O 2048 – Ordin al ministrului finanțelor privind completareareglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici care aduce cateva modificari reglementarilor contabile. Ordinul intra in vigoare la 1 ianuarie 2023. Ordinul a fost publicat ca urmare a necesitatii transpunerii unei noi directive europene care stabileste obligatia…

Mai mult

Obligatii suplimentare pentru contabili – aduse de OG 16/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Ordonanta 16/2022 aduce cateva obligatii suplimentare pentru contabili, astfel: 1.Analiza lunara a contractelor part time pentru a stabili modul corect de taxare Salariatii care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată…

Mai mult

Legislatie contabila -luna august 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT In luna august 2022 s-au publicat urmatoarele acte normative: 1.Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.542/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la…

Mai mult

Arhitect in domeniul tehnologiei blockchain, manager de continut web si alte 11 noi coduri COR

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Ministerul Muncii a publicat o noua lista cu coduri COR care vor completa Clasificarea ocupaţiilor din România. Proiectul legislativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii in 26.08.2022. Aceste noi ocupatii sunt: arhitect în domeniul tehnologiei blockchain 251109 designer jocuri digitale 216614 dezvoltator interfața cu utilizatorul 251211 dezvoltator în domeniul tehnologiei blockchain…

Mai mult

Modificari la Codul de procedura fiscala -proiect din 25.08.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT Ministerul de Finante pregateste cateva modificari la Codul de procedura fiscala, in baza unui proiect publicat in 25.08.2022 pe site-ul institutiei. Modificarile propuse vizeaza: 1.Comunicarea actului administrativ fiscal Se propune modificarea art. 47 alin. (15) din CPF în sensul că actul administrativ fiscal emis în formă electronică se comunică contribuabililor/plătitorilor înrolați în…

Mai mult

Procedura de aplicare a hotararilor judecatoresti privind suspendarea executarii deciziei de declarare in inactivitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT ANAF a publicat in 18 august 2022 un proiect legislativ pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate, în baza prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare.…

Mai mult

Legea voluntariatului s-a modificat prin Legea 211/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, s-a modificat recent prin Legea 211/2022, publicata in MOF nr.698 din 13 iulie 2022. Se extinde reglementarea participarii la voluntariat a persoanelor fizicela de la activitățile de voluntariat desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de persoane juridice de drept…

Mai mult

NOU! Legea 265/26.07.2022 privind registrul comertului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 750 din 26.07.2022 s-a publicat Legea 265 din 26.07.2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului. Legea reglementeaza urmatoarele: a)procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii…

Mai mult

Noi prevederi legale referitoare la inregistrarea in registrul comertului -Legea 265/2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In 22 iulie 2022, presedintele a promulgat Legea 265 privind registrul comerţului şi pentru modificarea si completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului. Legea reglementeaza urmatoarele: a)procedura de înregistrare în registrul comerțului pe baza controlului registratorului de registrul comerțului sau, după caz, în baza hotărârii instanței judecătorești;b) statutul…

Mai mult

Neachitarea obligatiilor fiscale restante cu retinere la sursa poate constitui infractiune

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat AJFP Vrancea, 20 iulie 2022 Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea reaminteşte contribuabililor că potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, ”constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă…

Mai mult

Cine va putea verifica situatia fiscala personala? O 1286/21.07.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 733 din 21.07.2022 s-a publicat Ordinul 1.286. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.778/2020 privind competența de exercitare a verificării situației fiscale personale și a activităților preliminare acesteia. Art. I. — Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare…

Mai mult

Oficial! Legea nr.252/2022 -impozitul pe cladiri nerezidentiale modificat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In data de 20.07.2022 s-a promulgat Legea 252 pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal si pentru completarea art.47 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Art. I. – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările…

Mai mult

Modificari in procedura RO e-Factura pe relatia B2G – O 1667/15.07.2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 714 din 15.07.2022 s-a publicat Ordinul nr. 1.667 din 11 iulie 2022 pentru modificarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, precum și de primire și descărcare a facturii electronice de către destinatarii facturii electronice emise în relația B2G în sistemul național privind factura…

Mai mult

Ordonanta privind modificarea Codului fiscal adoptata in sedinta de guvern din 15 iulie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In sedinta de Guvern din 15 iulie 2022 s-a adoptat ordonanta privind modificarea Codului fiscal. Adrian Câciu, la finalul sedintei de Guvern: După cum știți, România este totuși într-un proces de reformă accelerată pe mai multe componente, un angajament privind realizare a unei consolidări fiscale foarte mult timp amânate, care ne-a adus…

Mai mult