Redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venit. Formularul 230. Ghid ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! ONG -urile si unitățile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil sau câștigul net anual impozabil dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal figurează în Registrulentităților sau unităților de cult. Pentru repartizarea sumelor trebuie sa completam formularul 230. Cine poate…

Mai mult