Redirectionarea a 3,5% din impozitul pe venit. Formularul 230. Ghid ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

ONG -urile si unitățile de cult beneficiază de sumele reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil sau câștigul net anual impozabil dacă la momentul plății acestora de către organul fiscal figurează în Registrul
entităților sau unităților de cult.

Pentru repartizarea sumelor trebuie sa completam formularul 230.

Cine poate sa completeze acest formular ?

  • venituri din salarii și asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activități independente impuse pe bază de normă de venit;
  • activități agricole impuse pe bază de normă de venit;
  • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care
    impozitul se reține la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

Termenul de depunere a declaratiei 230 este pana la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor.

ANAF a publicat un ghid complet pentru efectuarea acestei redistribuiri. Ghidul il puteti regasi aici .

Articole similare

Comentariul tau aici