Formularul 224 va avea o noua forma – O 231/02.03.2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 179 din 02.03.2023 s-a publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea anexei nr. 5 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.780/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit. Declaratia 224 va avea urmatorul format si se…

Mai mult

Normele privind stabilirea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obtinut de persoanele fizice

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 181/3 martie 2023 s-au publicat normele privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare obținut de persoanele fizice- nr. 1/6.218. Aceste norme stabilesc metodologia de determinare, reținere și virare a impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare…

Mai mult

Durata maxima de munca – bine de stiut

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Timp de munca vs program de munca Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca, se află la dispoziția angajatorului și își îndeplinește sarcinile și atribuțiile, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil și/sau ale legislației în vigoare.Programul de muncă reprezintă modelul de organizare…

Mai mult

Ce reduceri aplicam la impozitul micro in T4?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit OUG 153/2020 pentru o microintreprindere putem aplica 3 tipuri de reduceri in functie de capitalul propriu si capitalul propriu ajustat al acesteia. 1.Aplicam 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale este pozitiv. 2. Aplicam intre 5 si 10 % dacă…

Mai mult

Modalitati pentru depunerea formularului 230

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat, AJFP Braila Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila aduce în atenţia contribuabililor persoane fizice că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune până la data de 25 mai 2023, inclusiv, folosind următoarele modalităţi:♦ prin intermediul…

Mai mult