DGRFP Galati: 1 ianuarie 2024 -noi reguli privind impozitul pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Administraţia Judeţenă a Finanţelor Publice Vrancea aduce în atenţia persoanelor fizice interesate că în cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a…

Mai mult

S-a publicat formatul noului formular 100

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF nr. 100 din 02.02.2024 s-a publicat Ordinul nr. 172 din 31 ianuarie 2024 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă. Actul poate…

Mai mult

Conturile 471 si 472: functionare, monografii

Conform regulilor contabile, cheltuielile platite/de platit si veniturile incasate/de incasat in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate. La cheltuieli in avans se utilizeaza contul 471 “Cheltuieli inregistrate in avans” iar la venituri in avans se utilizeaza contul 472 “Venituri inregistrate in avans”, dupa caz. In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele…

Mai mult