S-a publicat formatul noului formular 100

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 100 din 02.02.2024 s-a publicat Ordinul nr. 172 din 31 ianuarie 2024 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Actul poate fi regasit aici:

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/278795

Prin actul normativ se modifica forma declaratiei 100 si se actualizeaza nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, astfel:

  • Pozițiile 50 și 51 se modifică și vor aveaurmătorul cuprins:
Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
50Accize pentru produse care conțin tutun, destinate inhalării fără ardere, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similareart. 439 alin. (2) lit. a) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
51Accize pentru lichide cu sau fără nicotină, destinate inhalării fără ardere, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similareart. 439 alin. (2) lit. b) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
  • După poziția 93 se introduc opt noi poziții, pozițiile 94-101, cu următorul cuprins:
Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
94Impozit pe cifra de afaceri datorat de instituțiile de credit – persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit – persoane juridice străineart. 18^2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
95Impozit specific pe cifra de afaceri datorat de persoanele juridice care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze naturaleart. 18^3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
96Plăți anticipate în contul taxei speciale anuale, datorate trimestrial în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023art. XLIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
97Taxa specială anuală regularizată în conformitate cu prevederile art. XLIV din Legea nr. 296/2023art. XLIV din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare
98Accize pentru produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori de tutun, cu sau fără nicotină, inclusiv cele conținute în rezerve livrate împreună cu țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similareart. 439 alin. (2) lit. c) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
99Accize pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins între 5 g și 8 g/100 mlart. 439 alin. (2) lit. d) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
100Accize pentru băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 mlart. 439 alin. (2) lit. e) și art. 446 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare
101Impozit pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reținut la sursă de către persoanele juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilăart. 84^1 și art. 132 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Articole similare

Comentariul tau aici