30 mai 2023- termenul limita pentru depunerea situtiilor financiare anuale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

30 mai 2023 este termenul limită pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2022, de către:

  • societățile,
  • societățile/companiile naționale,
  • regiile autonome,
  • institutele naționale de cercetare-dezvoltare,
  • subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

Obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, revine şi contribuabililor care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2022, dar au
desfășurat activitate după înființare, în exercițiile financiare anterioare celui de raportare. (DGRFP Brasov)

Nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal menționat, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanțelor se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Articole similare

Comentariul tau aici