5 tipuri de entitati care nu depun raportari contabile semestriale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

30 septembrie 2020 este termenul pentru depunerea raportarilor contabile semestriale, conform Ordinului nr. 2.206 din 24 iulie 2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum și pentru completarea unor prevederi contabile.

NU depun raporari contabile semestriale :

  • operatorii economici care au avut o cifra de afaceri la 31.12.2019 mai mica sau egala cu plafonul de 220.000 lei.
  • entitățile care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2020
  • entitatile care în tot semestrul I al anului 2020 s-au aflat în inactivitate temporară
  • entitatile înființate în cursul anului 2020, precum și
  • persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii.

Toate aceste entitati NU intocmesc raportari contabile la 30.06.2020.

Baza legala :

  • pct. 16 din anexa la OMFP nr. 2.206/2020
  • art. 2 OMFP nr. 2.206/2020

Articole similare

Comentariul tau aici