6 intrebari si raspunsuri – sediul social

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1. Ce documente sunt necesare pentru inregistrarea la registrul comertului schimbarea sediului social?

 • Cererea de înregistrare (original)
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere (original), semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, dupa caz, ca:

– persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 3 – pct. 6, Nota de subsol – original);

– persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 3 – original);

 • Hotărârea adunării generale a asociaţilor/ acţionarilor sau decizia asociatului unic/ CA/ directoratului sau, după caz, actul adiţional la actul constitutiv (original).
 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, copie.
 • Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit.
 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 5, rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social.
 • Certificatul de înregistrare (original)
 • Actul constitutiv actualizat, în original.
 • Dacă este cazul:

– avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular-tip, original) – formular;

– alte avize prealabile prevăzute de legile speciale (copie – detalii);

– împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

 • Dovezile privind plata tarifului legal.

In cazul schimbarii denumirii localitatii sau strazii ori al renumerotarii imobilelor, persoanele juridice inmatriculate vor solicita, pe cheltuiala lor si in baza inscrisurilor justificative, inregistrarea modificarilor, intervenite si eliberarea unui nou certificat de inregistrare.

2. Este nevoie de un Registru Unic de Control nou daca schimbi sediul social?

Registrul Unic de Control serveste la evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabili de catre toate organele de control.

Acest registru se achizitioneaza in termen de 30 de zile de la infiintare, iar in cazul unui control, acesta se prezinta organeor de control.

Odata cu schimbarea sediului social este necesara achizitia unui nou Registru Unic de Control.

Daca exista sedii secundare/puncte de lucru, va trebui achizitionat cate un Registru Unic de Control pentru fiecare in parte. Registrul se elibereaza contra cost de catre directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabiliul.

Neachizitionarea registrului in termenul mentionat anterior, risti o amenda de la 500 lei la 1000 lei, iar daca nu prezinti Registrul Unic de Control la solicitarea organelor de control risti o amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

3. Cate societati poti functiona la acelasi sediu social?

La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati numai daca imobilul, prin structura lui si suprafata sa utila, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite sau in spații distinct partajate. Numarul societatilor ce functioneaza intr-un imobil nu poate depasi numarul de incaperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

Daca se stabileste sediul social al firmei intr-un loc in care mai au sediul social si alte persoane juridice, atunci proprietarul spatiului va trebui sa dea o declaratie pe propria raspundere la notar prin care declara ca in spatiul respectiv pot functiona mai multe societati si ca spatiul aferent este suficient pentru desfasurarea activitatilor.

4. Trebuie schimbat actul constitutiv?

Schimbarea sediului social implica si modificarea actului constitutiv.

5. Prelungirea valabilitatii sediului social

Un sediu social expirat va atrage dupa sine inactivitatea contribuabilului (potrivit art. 92 din Legea nr. 207/2015 cu modificarile si completarile ulterioare), daca antreprenorul nu ia masuri cu privire la prelungirea duratei de valabilitate.

Nu se vor inscrie in evidenta contribuabililor declarati inactivi acei contribuabili care, ca urmare a notificarilor transmise de organul fiscal central, fac dovada ca nu se mai afla in situatia pentru care au fost inclusi in lista, pana la expirarea termenului de 30 de zile prevazut in respectiva notificare.

Pentru prelungirea valabilitatii duratei sediului social trebuie sa prezinti la ONRC urmatoarele documente:

• actul aditional sau un nou act de prelungire a duratei sediului social;

• o cerere de inregistrare a mentiunilor si de depunere acte.

6. Unde poti stabili sediul firmei?

In momentul stabilirii sediului social, se poate opta pentru:

 • locuinta (apartament sau casa), proprietate personala (contract de vanzare-cumparare) sau proprietatea uneo persoane (prin contract de inchiriere sau prin contract de comodat);

CONTRACT DE COMODAT = este gratuit, contractul de comodat este un contract prin care una dintre parti, numita comodant, transmite un bun determinat, in folosinta temporara si gratuita unei alte parti, denumite comodatar, cu obligatia ca aceasta sa il inapoieze comodantului.

CONTRACT DE INCHIRIERE = trebuie platit, este inscrisul prin care o persoana se obliga sa ii asigure alteia folosinta temporara, totala sau partiala a unei suprafete locative.

 • spatiu de biouri (spatiu comercial, co-working space, hub) pe care sa il inchiriezi;
 • gazduirea sediului social al firmei la biroului unui avocat

Comanda lucrarea – Sediu firmei – click aici

Articole similare

One Thought to “6 intrebari si raspunsuri – sediul social”

 1. Rely

  Buna
  In cazul in care doresc sa imi fac sediul social al firmei intr-un spatiu comercial care este sediul unui prieten de al meu, pot incheia contract de comodat sau trebuie contract de inchiriere?
  Imi pot face sediu social acolo daca delimitez un birou/ spatiu pentru activitatea mea?

  Multumesc

Comentariul tau aici