6 legi importante pentru contabili publicate in MOf din 30.12.2014

In data de 30.12.2014 a fost pubicate 11 monitoare oficiale in care se regasesc 6 legi importante astfel:

  • Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital;
  • Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate
  • Ordinul nr. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune, precum şi pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 152.4 şi art. 152.5 din Codul fiscal, în situaţia în care România este stat membru de înregistrare
  • Ordinul nr. 3743/2014 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor” utilizat de personalul cu atribuţii de inspecţie fiscală, împuternicit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative.


Articole similare

Comentariul tau aici