8 masuri pentru angajatori- dupa 1 iulie 2020 cuprinse in planul de redresare economica

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Planul de redresare economica care urmeaza a fi prezentat in 1 iulie 2020 la ora 18.00 de catre Presedintele Romaniei si Primul ministru contine cateva masuri pentru sprijinirea pietei muncii , potrivit informatiilor publicate azi in presa. Aceste masuri sunt:

1.Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic

Continuarea măsurii privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată.

Impact: 850 mil. lei/lună.

2.Stimularea reluării activităților economice și a ocupării

Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni.

Impact: 3,35 mld. lei.

3.Sprijin pentru program flexibil de muncă

Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior.

Finanțarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE.

4.Granturi pentru formarea profesională a angajaților

Schema de finanțare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională a propriilor salariați. Aceștia beneficiază de o subvenție stabilită în funcție de nivelul de calificare a programului de formare parcurs.

Buget alocat: 150 mil. lei.

5.Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani și a românilor întorși din străinătate

Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență; Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.

6.Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa și turismului

Protejarea angajaților prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru:

-Persoanele care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării; -Persoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puțin 3 luni.

7.Locuri de muncă pentru tineri

Valoarea granturilor acordate pentru acțiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.

8.Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă

Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de urgență/alertă.

Articole similare

Comentariul tau aici