A fost publicat pdf-ul pentru bilantul semestrial 2019 pe site-ul ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In data de 24.07.2019 a fost publicat pe site-ul ANAF pdf-ul pentru intocmirea raportarilor contabile semestriale.

Acesta poate fi descarcat AICI.

S1027 – S1050 – Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici (microentităţi, entităţi mici, respectiv mijlocii şi mari, precum şi entităţi de interes public) aprobat prin OMFP nr. 2493/2019, se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu modificările si completările ulterioare, şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. Potrivit pct. 16 din anexa la OMFP nr. 2493/2019, entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2018, cele care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2019, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2019. – publicat în data de 24.07.2019  

POLITICI CONTABILE SEMNIFICATIVE- ANEXA LA SITUATIILE FINANCIARE INTERERMEDIARE

Articole similare

Comentariul tau aici