A fost publicat proiectul care reglementeaza situatiile financiare pe anul 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ministerul de Finante a publicat in 23.11.2022 proiectul de ordin privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea
situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Față de informațiile raportate la data de 31 decembrie 2021, prin proiect se propune raportarea distinctă a următoarelor informații:

-identificatorul entității juridice, raportat prin intermediul formularului de Bilanț/Situația activelor datoriilor și capitalurilor proprii (Codul LEI). Acesta va fi completat dacă entitatea dispune de un cod LEI;

-cheltuielile privind consumul de gaze naturale, în cadrul cheltuielilor privind utilitățile;

-cheltuielile cu impozitul pe profit, respectiv veniturile din impozitul pe profit, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit.

Se propune completarea Procedurii aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 450/2016 (Procedura de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial) , în sensul ca prevederile acesteia să se aplice și în cazul depunerii situațiilor financiare anuale consolidate.

Articole similare

Comentariul tau aici