Achizitie/import de bunuri intracomunitare – locul achizitiei/importului

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Este considerata achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Locul achizitiei de bunuri intracomunitare:

  • Locul achizitiei intracomunitare de bunuri se considera a fi locul unde se gasesc bunurile in momentul in care se incheie expedierea sau transportul bunurilor.
  • In cazul achizitiei intracomunitare de bunuri, daca cumparatorul ii comunica furnizorului un cod de inregistrare in scopuri de TVA valabil, emis de autoritatile unui stat membru, altul decat cel in care are loc achizitia intracomunitara, locul respectivei achizitii intracomunitare se considera in statul membru care a emis codul de inregistrare in scopuri de TVA.
  • Prevederile de la punctul 2 nu se aplica daca cumparatorul face dovada ca achizitia intracomunitara a fost supusa la plata TVA in statul membru in care are loc achizitia intracomunitara.
  • Prevederile de la punctul 2 nu se aplica in cazul operatiunilor triunghiulare, atunci cand cumparatorul revanzator inregistrat in scopuri de TVA in Romania face dovada ca a efectuat o achizitie intracomunitara neimpozabila pe teritoriul altui stat membru, in vederea efectuarii unei livrari ulterioare in acel alt stat membru.
  • Daca o achizitie intracomunitara a fost supusa la plata taxei in alt stat membru, si in Romania, baza de impozitare se reduce in mod corespunzator in Romania.

Importul de bunuri reprezinta:

  1. intrarea pe teritoriul UE de bunuri care nu se afla in libera circulatie;
  2. pe langa operatiunile prevazute la punctul anterior, intrarea in UE a bunurilor care se afla in libera circulatie, provenite dintr-un teritoriu tert, care face parte din teritoriul vamal al UE.

Locul importului de bunuri:

  • Locul importului de bunuri se considera pe teritoriul statului membru in care se afla bunurile cand intra pe teritoriul european.
  • Prin exceptie, atunci cand bunurile de la punctul 1, care nu se afla in libera circulatie, sunt plasate, la intrarea in UE, in unul dintre regimurile sau situatiile la care se face referire la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1 – 7, locul importului pentru aceste bunuri se considera a fi pe teritoriul statului membru in care bunurile inceteaza sa mai fie plasate in astfel de regimuri sau situatii.
  • Atunci cand bunurile de la punctul 2, care se afla in libera circulatie la intrarea in UE, sunt in una dintre situatiile care le-ar permite, daca ar fi fost importate in UE, sa beneficieze de unul dintre regimurile sau situatiile prevazute la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1 – 7 sau sunt sub o procedura de tranzit intern, locul importului este considerat a fi statul membru pe teritoriul caruia se incheie aceste regimuri sau aceasta procedura.

Articole similare