AJFP Constanta: impozitul pe dividende 2023 – PF vs PJ

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa aduce în atenţia contribuabililor persoane fizice şi juridice modificările aduse de O.G. nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, cu privire la impozitul pe dividende, ce intră în vigoare începând cu data de 01 ianurie 2023. Astfel, conform noilor prevederi, impozitul pe dividende se majorează de la 5% la 8% stabilindu-se prin aplicarea cotei asupra dividendului brut plătit, declararea şi plata efectuându-se în aceleaşi condiţii ca şi până acum.


Aceste prevederile nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă, la data plăţii dividendelor, fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

-persoana juridică beneficiară a dividendelor:

  • deţine minimum 10% din titlurile de participare ale persoanei juridice române care plăteşte dividendele, pe o perioadă de un an împlinit până la data plăţii acestora inclusiv;
  • este constituită ca o «societate pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenţa legislaţiei române;
  • plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit;

-persoana juridică care plăteşte dividendele:

  • este constituită ca o «societate pe acţiuni», «societate în comandită pe acţiuni», «societate cu răspundere limitată», «societate în nume colectiv», «societate în comandită simplă» sau are forma de organizare a unei alte persoane juridice aflate sub incidenţa legislaţiei române;
  • plăteşte, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau orice alt impozit care substituie impozitul pe profit.

Prevederile menţionate se aplică şi dividendelor distribuite/plătite fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative.

De asemenea, veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv, se impun cu o cotă de 8% din suma acestora, impozitul fiind final.
În vederea punerii în aplicare a prevederilor de mai sus, subliniem că, pentru stabilirea impozitului pe dividende se va utiliza cota de 8% pentru dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 2023.

Articole similare

Comentariul tau aici