Amenzi privind incalcarea prevederilor legii contabilitatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Legea care reglementeaza tinerea contabilitatii entitatilor este Legea 82/1991, numita si legea contabilitatii.

Aceasta prevede urmatoarele amenzi pentru nerespectarea unor prevederi:

1. cele referitoare la deținerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor și datoriilor, precum și efectuarea de operațiuni economico-financiare, fără să fie înregistrate în contabilitate , cele referitoare la persoanele indreptatite sa tina contabilitatea precum si nerespectarea interdictiei de a depunere la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar

sanctiune: amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei;

2.cele referitoare la aprobarea politicilor și procedurilor contabile prevăzute de legislație, utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate si întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;

sanctiune: amendă de la 300 lei la 4.000 lei ;

3.cele referitoare la întocmirea, semnarea și depunerea la Ministerul Finanțelor Publice și la unitățile teritoriale ale acestuia, precum și la instituțiile publice ierarhic superioare a situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice, potrivit legii;

sanctiune: amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei ;

4. cele referitoare la depunerea declarației din care să rezulte că persoanele nu au desfășurat activitate, respectiv a înștiințării despre exercițiul financiar ales, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales (persoanele nou-înființate depun înștiințarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării).

sanctiune: amendă de la 100 lei la 200 lei ;

5. cea referitoare la prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;

sanctiune: amendă de la 200 lei la 1.000 lei;


6. cele referitoare la efectuarea inventarierii, nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor prevăzute la art. 30 și 31( declarație scrisă a administratorului care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că: a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată; c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate ) si nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale

sanctiune: amendă de la 400 lei la 5.000 lei;

7.cele referitoare la nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și de a publica situațiile financiare anuale consolidate

sanctiune: amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;

8.cele referitoare la nerespectarea obligației privind auditarea, conform legii, a situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate

sanctiune: amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei;

9. cele referitoare la nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situațiilor financiare anuale, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile

sanctiune : amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;


10. cele referitoare la întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a situațiilor financiare anuale și, după caz, a situațiilor financiare anuale consolidate, precum și a raportărilor contabile , se sanctioneaza cu amenda diferentiat in functie de perioada intarzierii:

sanctiune:

-cele referitoare la întocmire și semnare, amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

-cea referitoare la depunerea în termenul legal, amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 și 15 zile lucrătoare, cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 și 30 de zile lucrătoare, și cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

Articole similare

Comentariul tau aici