ANAF a actualizat calendarul fiscal pe luna septembrie 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Lista declaratiilor scadente in aceasta luna este :

Luni 7 septembrie

 • Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092

Joi 10 septembrie

 • Depunerea declarațiilor :010/020/070/ de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
 • Depunerea formularului- Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087

Marți 15 septembrie

 • Depunerea situațiilor privind accizele

Vineri 25 septembrie

 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedenta pentru venituri:
 • din drepturi de proprietate intelectuală;
 • din salarii și asimilate salariilor;
 • din premii și jocuri de noroc;
 • obținute de nerezidenți;
 • din alte surse Legea 227/2015 art.72 alin.(5), art. 78, art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) și (6)
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
 • Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare – Formularul 390 VIES
 • Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc

Miercuri 30 septembrie

 • Depunerea Declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394
 • Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal (Anexa nr.27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal)
 • Depunerea Cererii de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene – Formularul 313
 • Depunerea Cererii de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 302 alin. (2) din Legea 227/2015 – Formularul 318

Desi nu a fost mentionata de ANAF in lista, reamintim ca termenul pentru depunerea raportarilor contabile semestriale, este 30 septembrie 2020.

Articole similare

Comentariul tau aici