Anunt referitor la plata impozitului pe constructii

Ministerul Finantelor Publice – Arges ne aduce la cunostinta faptul ca termenul de plata pentru transa II a impozitului pe constructii este 25 septembrie 2015.

Totodata sunt reamintite cateva aspecte importante cu privire la aceasta obligatie:

 • Sunt obligate la plata impozitului pe constructii urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:
 1. persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane fara scop patrimonial;
 2. persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
 3. persoane juridice cu sediul social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.
 • In cazul operatiunilor de leasing financiar, calitatea de contribuabil o are utilizatorul, iar in cadrul operatiunilor de leasing operational, calitatea de contribuabil o are locatarul.
 • Impozitul pe constructii se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor din care se scade:
 1. valoarea cladirilor, pentru care se datoreaza impozitul pe cladiri. Intra sub incidenta acestor prevederi si valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, care nu beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri;
 2. valoarea lucrarilor de reconstituire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere la constructii inchiriate, luate in administrare sau in folosinta;
 3. valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstituire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere a constructiilor, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
 4. valoarea constructiilor situate in afara frontierei de stat a Romaniei, inclusiv cele situate in zona contigua a Romaniei si zona economica exclusiva a Romaniei;
 5. valoarea constructiilor din domeniul public al statului si care fac parte din baza materiala de reprezentare si protocol, precum si cele din domeniul public si privat al statului, inchiriate sau date in folosinta institutiilor publice, constructii administrate de Regia Autonoma;
 6. valoarea constructiilor, detinute de structurile sportive;
 7. valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9 “Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole”.

Articole similare

Comentariul tau aici