Aspecte legate de inregistrarea declaratiilor vamale de import in contabilitate

Declaratiile vamale de import sunt documente oficiale care trebuie completate și prezentate la autoritatile vamale atunci când aduci bunuri din afara UE în Romania. Aceste documente contin informatii detaliate despre marfurile importate și sunt utilizate pentru a evalua și colecta TVA și taxe vamale, precum și pentru a verifica conformitatea cu legile și reglementarile vamale.

Exista un formular standard de declaratie vamala de import care trebuie completat, în care trebuie sa fie furnizate informatii precum: datele despre importator si compania care importa marfurile, descrierea bunurilor, originea și destinatia bunurilor, valoarea bunurilor care este utilizata pentru a calcula TVA și taxele vamale.

Utilizatorii SmartBill pot introduce datele de pe acest document complex in meniul de vanzari si achizitii – DVI.

In prima parte se poate introduce achizitia principala, adica importul de bunuri, dupa care se pot repartiza mai multe tipuri de documente pe DVI.

Introducerea facturii de import:

Documentele care pot fi repartizate pe DVI pot fi selectate dintr-o lista si pot fi : facturi de transport, taxe vamale, TVA in vama, comision vamal, accize sau alte costuri.

In etapa urmatoare se introduc sumele aferente fiecarui element selectat anterior.

Ulterior, la salvarea documentului toate aceste sume se inregistreaza pe acelasi cont in care s-a inregistrat si importul, in exemplul nostru, marfa.

Din punct de vedere fiscal, plata TVA pentru importul de bunuri supus taxarii este obligatia importatorului.

Articole similare

Comentariul tau aici