Aspecte privind amortizarea fiscala si contabila a mijloacelor fixe

Baza legala: OMFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare; Legea 571/2003 privind  Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare

Pentru a intelege mai bine aspectele care diferentiaza amortizarea fiscala de cea contabila,  pentru inceput sa spunem ca amortizarea reprezinta:

  • o obligatie care decurge din principiul prudentei, deoarece un agent economic care nu isi amortizeaza imobilizarile isi supraestimeaza activul si rezultatul;
  • o cota anuala din valoarea de intrare a imobilizarilor corespunzatoare deprecierii lor ireversibile, care se recupereaza prin includerea pe cheltuielile fiecarui exercitiu si apoi deducerea acestor cheltuieli din veniturile obtinute.

Diferentierea intre amortizarea fiscala si cea contabila apare sub aspectul deducerii cheltuielilor  cu amortizarea din veniturile obtinute.

Elementele de care depinde realizarea amortizarii unei imobilizari se regasesc in:

  • valoarea de amortizat;
  • durata amortismentului;
  • metoda de calcul folosita.

In privinta valorii de amortizat, este de retinut faptul ca:

– sub aspect contabil, ea este la inceput valoarea de intrare in patrimoniu, apoi poate fi  marita pentru a fi adusa la valoarea justa obtinuta in urma unei reevaluari, de exemplu;

-sub aspect fiscal, ea este valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniu.

In privinta duratei amortismentului, sunt de notat urmatoarele elemente:

• sub aspect contabil, aceasta poate fi stabilita de Consiliul de administratie al agentului economic pentru a reflecta cat mai fidel durata reala de functionare;

• sub aspect fiscal, durata de functionare este cea comunicata periodic de Ministerul  Finantelor atunci cand elaboreaza Normele privind clasificatia si duratele normale  de functionare a mijloacelor fixe.

In privinta metodei de calcul folosita, aspectele fiscale si contabile sunt:

  • sub aspect contabil, la fel ca si durata amortismentului, Consiliul de administratie poate alege metoda pe care o considera ca fiind cea mai potrivita, in functie de mediul economic in care activeaza, de situatia sa financiara etc.;
  • sub aspect fiscal, aceasta este foarte clar definita la articolul 24 din Codul fiscal.

In concluzie, indiferent de amortizarea contabila inregistrata in contabilitate cu scopul de a  prezenta in Situatiile financiare valoarea neta reala a imobilizarilor, la calculul impozitului pe profit se va considera deductibila numai amortizarea calculata dupa regulile fiscale.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Articole similare

Comentariul tau aici