Aspecte privind amortizarea fiscala si contabila a mijloacelor fixe

Baza legala: OMFP 3055/2009 cu completari si modificari ulterioare; Legea 571/2003 privind  Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare Pentru a intelege mai bine aspectele care diferentiaza amortizarea fiscala de cea contabila,  pentru inceput sa spunem ca amortizarea reprezinta: o obligatie care decurge din principiul prudentei, deoarece un agent economic care nu isi amortizeaza imobilizarile isi supraestimeaza activul si rezultatul;…

Mai mult